Tehetséggondozó programban résztvevő és nem résztvevő diákok szorongása és önértékelése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban az önértékelés és szorongás témakörét mutatom be két csoporton keresztül. Az egyik csoport az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő, míg a másik egy nyelvi tagozatos osztály. Kutatásomban arra keresem a választ, hogy milyen mértékben befolyásolja a programban való részvétel a két fentebb említett jellemzőt. Elvárásaim szerint, mint hipotéziseimet is felállítottam, a program adta lehetőségek fejlődést produkálhatnak, amit a két csoport eredményeinek is tükröznie kell.

Leírás
Kulcsszavak
pszichológia, önértékelés, szorongás, tehetség, tehetséggodozás
Forrás