Generációk közötti együttműködés vizsgálata, generációmenedzsment a közigazgatásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkámban bemutatom korunk munkaerő piacán jelen lévő generációk sajátosságait. Részletezem a generációk munkahellyel és munkáltatóval szembeni elvárásait. Megvizsgálom azokat a tényezőket, melyek hozzájárulnak a munkahelyi elégedettség kialakulásához, továbbá megtartás menedzsmenttel is foglalkozom. Dolgozatom célja, hogy feltárjam azokat a konfliktusokat előidéző tényezőket, melyek a generációs különbségekből adódnak, továbbá, olyan javaslatokat bemutatása, amelyeket hatékonyan lehet alkalmazni az emberi erőforrás menedzsmentben. A kutatási témámat azért tartom fontosnak, mert a generáció menedzsment elengedhetetlen az eredményes munkavégzéshez, hatást gyakorol a munkavállalók teljesítményére, és nem utolsó sorban a fluktuációra.

Leírás
Kulcsszavak
generációmenedzsment, megtartásmenedzsment, Y generáció
Forrás