A tanuló-állomások módszer gyakorlati alkalmazása a differenciált tanulásszervezés során

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom elsődleges célja a differenciálás szükségességének hangsúlyozása az oktatás folyamatában. A dolgozat első része a differenciálás elméleti hátterét járja körbe, kitérve a differenciálás fogalmára, alkalmazásának területeire, a differenciált munkaformákra. A dolgozat második részében egy pedagógiai vizsgálat bemutatására kerül sor. A vizsgálat középpontjában a tanuló-állomások (Stationenlernen) elnevezésű módszer németórán megvalósuló, gyakorlati alkalmazása áll. A vizsgálat tárgyát képezi a módszer tanulói teljesítményre, idegen nyelvi készségek fejlődésére, valamint tanulói motivációra, aktivitásra gyakorolt hatása. A vizsgálati csoportban a módszer alkalmazásával, a kontroll csoportban pedig frontálisan történik a tananyag feldolgozása. Az elvégzett pedagógiai vizsgálat igazolja a módszer, ezzel együtt a differenciált tanulásszervezés hatékonyságát a frontális óraszervezés eredményességével szemben.

Leírás
Kulcsszavak
differenciálás, általános iskola, tanuló-állomások módszer
Forrás