Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése a bölcsődében: Biharnagybajom, Tetétlen, Debrecen

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom írásakor a kutatás megkezdése előtt elsődleges feladatomnak tekintettem, hogy megismerjem a szakirodalom hátrányos helyzettel, szegénységgel, gyermekszegénységgel foglalkozó tanulmányait. Kutatásaimat három bölcsődében folytattam: tetétleni Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ Bölcsődéjét, a biharnagybajomi Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ Bölcsődéjét és a Debrecen Megyei jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye Angyalföld Téri tagintézményét. A bölcsődék kiválasztásánál az volt a kiválasztás szempontja, hogy kistelepülések és egy nagyvárosi bölcsőde gyermekeit és családját tudjam megismerni. A szakirodalomban olvasottakat szembesíteni szerettem volna a való helyzettel: a gyakorlatban is szerettem volna megismerni, hogy a hátrányos helyzet miképpen mutatkozik meg egy a kistelepülési bölcsőde és egy nagyvárosi bölcsőde életében. Legfőképpen pedig a kisgyermeknevelők nevelési módszereit szerettem volna tanulmányozni, hogyan kezelik a nehézségeket, milyen megoldásokat találnak a szülőkkel való kapcsolattartásban, hogyan fejlesztik a kisgyermekeket a bölcsődei nevelés során.

Leírás
Kulcsszavak
hátrányos helyzet, bölcsődei nevelés, kisgyermeknevelő
Forrás