A Nestlé Hungária Kft. marketingstratégiája és fogyasztói megítélése a nők körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom célja a Nestlé Hungária Kft. marketingstratégiájának bemutatása és fogyasztói megítélésének vizsgálata a nők körében. A Nestlé ma a világ vezető élelmiszeripari vállalata, világszerte 150 országban vannak jelen termékei, melyek előállítása 86 országban történik. A vállalat globális jelenlétéhez és hatékony működéséhez nélkülözhetetlen marketingstratégiájának elemeit, sajátosságait szeretném bemutatni szakdolgozatom első fejezetében, amely során szekunder kutatást végeztem a hazai és a nemzetközi szakirodalmak felkutatásával, rendszerezésével, áttanulmányozásával és a saját témára vonatkozó feldolgozásával, a téma elméleti hátterének ismertetése érdekében. Ebben a fejezetben bemutatom a vállalat központi stratégiai alappilléreit, kitérek a vállalat piaci szegmentációjára, bemutatom termékpolitikáját, árpolitikáját és értékesítéspolitikáját, valamint ismertetem marketingkommunikációját és annak eszközeit. Dolgozatom második részében az általam végzett primer kutatás eredményeit szerepeltetem. Kutatásom során a kvantitatív, mennyiségi módszerek közül online kérdőíves megkérdezést végeztem a nők körében, melynek célja a vállalat és termékei fogyasztói megítélésének vizsgálata, valamint az általam megkérdezettek fogyasztási szokásainak felmérése volt. Vizsgálódásom során az alábbi hipotézisekre kerestem választ: H1: Úgy gondolom, hogy a nők a Nestlé termékeket elsősorban a minőségük miatt vásárolják. H2: Véleményem szerint a fogyasztók egészségesnek tartják a Nestlé termékeit. H3: Szerintem a vállalat televíziós reklámok révén éri el a legtöbb fogyasztót. Hipotéziseim vizsgálata érdekében a kutatásom során megvizsgálom a termékek vásárlásának gyakoriságát és a vásárlást befolyásoló tényezőket, a Nestlé által kommunikált termékelőnyök realitását a fogyasztók megítélése szerint, valamint a termékekkel való elégedettségüket szeretném felmérni. Fogyasztási szokásaik feltérképezése érdekében a vásárlásuk helyét és a rá fordított összeget, valamint a termékekről való tájékozódásuk forrásait szeretném kutatni.

Leírás
Kulcsszavak
Nestlé, marketingstratégia, fogyasztói megítélés, kutatás
Forrás