Az online közösségi platformok negatív jelenségeinek megjelenése a középiskolások körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatomban elméleti és empirikus megközelítésben is vizsgálom az online közösségi platformokon lévő negatív jelenségek megjelenéseit a középiskolások körében. Elméleti részben megfogalmazottak alapján olyan kérdésekre keresem a választ, melyek a fiatalok internet- és médiahasználatára irányulnak, a közösségi médiában történő viselkedéseik feltérképezését célozzák meg, valamint az influencer hatás, a FoMO és a cyberbullying jelenségek megjelenésének felderítését állítják középpontba. A Z generáció jellemzését is fontosnak találom megemlíteni. A kutatásom online kérdőíves módszerrel történt, kvantitatív szemlélettel és 146 válaszadót foglal magába. Sikerült megállapítani, hogy a fiatalok szabadidejüket az interneten töltik és a közösségi média nagy szerepet tölt be az életükben. Az említett jelenségekkel tisztában vannak, valamint számos aspektusai hatással vannak a Z generációra. Habár ezeknek tudatában vannak, de az internethasználatukat nem befolyásolja. Vizsgálatból az is kiderül, hogy a legnagyobb mértékben az internetes zaklatás figyelhető meg a fiataloknál. A kutatás relevanciája ott érhető tetten, hogy az iskoláknak fontos lenne a középiskolások internet és az online platformok használati szokásait megismerni. Kifejezetten azért, hogy a szülők mellett a pedagógusok is szerepet tudjanak vállalni a jelenségekkel szembeni védekezésben. Ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak védekezési stratégiákat felállítani behatóan kell ismerniük a jelenségek elméleti és gyakorlati hatásait. Számomra is azért kiemelendő ennek a vizsgálata, mert tanárszakos hallgatóként valószínűsíthető, hogy találkozni fogok olyan diákokkal, akiknek az életét egy vagy több említett hatás is nagyban befolyásolja.

Leírás
Kulcsszavak
közösségi média, tanuló, internet, FoMO, cyberbullying, influencer hatás, influencer, Z generáció
Forrás