Önkormányzatok környezetpolitikája

Dátum
2012-04-13T08:55:23Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témájaként az önkormányzatok környezetpolitikáját választottam. Ahhoz, hogy egy pontos képet kapjunk arról, hol is tart ma a környezetvédelmi politika a fejlődésben, fontosnak tartom bemutatni előzményként a kialakulását. Mivel hazánk 2004. május 4-től az Európai Unió tagja, így az Európai Uniós környezetpolitika vonatkozásaira is kitérek. Úgy vélem a gazdasági recesszió miatt a környezettel, környezeti problémákkal kapcsolatos hírek száma visszaesett. Hosszú távon mégis elengedhetetlen figyelembe venni a környezetvédelmi szempontokat is a gazdasági, politikai, társadalmi döntések során. Az Európai Közösség kialakulásakor az elsődleges szempont a II. világháború lezárását követően a világbéke fenntartása, és egy erős, tartós gazdasági fejlődés elérése volt. Azonban a gazdasági modernizációval együtt járt a környezet folyamatos romlása is. Viszonylag későn, húsz évvel később ismerték fel a tagállamok is, hogy környezetvédelmi politika nélkül a gazdasági integráció sem valósulhat meg. Az Európai Unió napjainkban már komoly erőfeszítéseket tesz a környezetünk megóvására és a fenntartható fejlődés biztosítására. Ennek érdekében jelentős támogatások állnak rendelkezésre a tagállamok, vállalatok és legfőképpen az önkormányzatok számára. Dolgozatom első fejezeteiben először is azt a folyamatot szeretném bemutatni, hogy miképpen változott meg ily módon a közösségi politika hozzáállása, és milyen konkrét rendelkezések szabályozzák napjainkban ezt a területet. Röviden áttekintem a környezetvédelem magyarországi alakulását az 1970-es évektől napjainkig, érintve az Európai Unióhoz való csatlakozás hatásait. Ezt követően azt vizsgálom, hogy jelenleg milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az önkormányzatok számára, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeiket és igényeiket megvalósíthassák. Ezen igények közül kiemelem és részletezem a legnagyobb támogatással rendelkező területeket, mint a hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, energiahatékonyság és zöldenergia felhasználás. Az utolsó fő fejezetben 3 konkrét projekten keresztül bemutatom, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terven belül a Környezet és Energia Operatív Program keretében az önkormányzatok milyen módon használják fel a környezetvédelmi célú, európai uniós támogatásokat.

Leírás
Kulcsszavak
önkormányzat, környezetpolitika
Forrás