Szülői bánásmód és perfekcionizmus a magyar vállalatok vezetőinek körében

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A vezetők felé nagy az elvárás több oldalról is. A menedzsment elvárja, hogy az előzetes célokat, vállalásokat teljesítse, jobb esetben túlszárnyalja. Ez viszont még nem elég, mivel a beosztottak is méltó bánásmódot, hatékony iránymutatást, támogatást követelnek. A vezető ezért keveset hibázhat, mondhatni tökéletesen kell teljesítenie minden szinten. Ez pedig perfekcionista szemlélettel közelíthető meg. Mint minden emberi szemlélet, beállítottság alapját az adja, hogy mit hozunk otthonról, mit kaptunk a szüleinktől, ami közvetlen, vagy közvetett módon formált minket olyanná, amilyenek lettünk. Ezért meghatározó, hogy milyen szülői bánásmód mellett nő fel valaki. Jelen tanulmány célja annak feltárása, hogy a magyar vezetőket fókuszba állítva, milyen sajátosságok azonosíthatók a szülői bánásmód és a perfekcionizmus esetében, illetve milyen összefüggések jelentkeznek közöttük. Ehhez a vizsgálat először meghatározza a perfekcionizmus sajátosságait a nem és a generációk függvényében többszempontos függetlenmintás varianciaanalízissel. Ezt követően a szülői bánásmód jellemzőit az anyára és apára vonatkoztatva egyszempontos összetartozómintás varianciaanalízissel. Ezt követően azonosítja a perfekcionizmus és a szülői bánásmód közötti összefüggéseket korrelációelemzéssel, amelyek között szignifikáns eltéréseket tár fel szignifikancia vizsgálattal. A kapott eredmények alapján a magyar vezetők esetében az mondható el, hogy a nőknél a perfekcionizmus legnagyobb mértékben az Y-generációra jellemző. Az X-generációra szűkítve pedig a nők perfekcionistábbak, mint a férfiak. A szülői bánásmódnál látható, hogy az anyára és az apára is a melegség és a túlvédés jellemző, az elutasítás kevésbé. Végül pedig a kapcsolatoknál az írható le, hogy az nagyobb anyai melegség alacsonyabb, nagyobb anyai elutasítás magasabb perfekcionizmussal jár együtt. Továbbá ha jellemzőbb az apai bánásmódra a túlvédés, akkor a perfekcionizmus is jellemzőbb lesz. Az eredmények olyan összefüggésekre, jellemzőkre hívják fel a figyelmet, amelyek figyelembevételével a szülői viselkedés tudatosabb alkalmazását teszik lehetővé.

Leírás
Kulcsszavak
perfekcionizmus, szülői bánásmód, generációs különbségek
Forrás