A kockázati magatartás kialakulásának főbb szociális okai és prevenciós modellek

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

: A dolgozat első része a devianciákat és azok hátterében meghúzódó elméleteket ismerteti általánosságban. Erre épülően a következő rész a szenvedélybetegségek fajtáiról, általános ismertetőjeleiről, tüneteiről szól, valamint a lehetséges rehabilitációs módszerekről. Nagy szerepet kapnak a szociális tényezők, ezen belül is a család, különösképpen az anya, a kortárs csoportok és az iskola. Az interjúk leginkább arra fókuszálnak, hogy az iskola maga milyen értékrendet közvetít, mennyire törekszik a prevencióra, és ezeknek a törekvéseknek milyen a megítélése a diákok szemszögéből. A másik oldalról pedig, hogy mi az, amit a tanárok szeretnének átadni, elérni, illetve milyen módszereket látnának célravezetőnek. A következő részben a szociális munkás preventív feladatairól van szó, valamint, hogy a szakma mely területei foglalkoznak leginkább prevencióval. A dolgozat befejezésében pedig magáról a prevencióról és annak fontosságáról esik szó. Illetve, hogy vannak olyan preventív tevékenységeket végző szervezetek, amelyek a prevenciót a manipuláció egyik eszközeként használják fel, a fiatalok öncélú befolyásolásának céljából.

Leírás
Kulcsszavak
prevenció, szenvedélybetegség, egészségmagatartás
Forrás