Immunglobulin nehéz- és könnyőláncok vizsgálata myeloma multiplexben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A myeloma multiplex (MM) a csontvelő multifokális, monoklonális, plazmasejtes daganata, melyet szérum immunglobulin-szaporulat és M-protein megjelenése jellemez. A szérum monoklonális komponens pontos mennyiségének ismerete a diagnózis felállításakor és a betegség követése során is fontos. Erre a célra fejlesztették ki a Hevylite® immunassayt, mely kiküszöböli a jelenleg használatban lévő módszerek (fehérje elektroforézis, immunfixáció, FLC meghatározás) limitációit. A teszt az immunglobulin molekulák eddig kiaknázatlan epitópjait megcélozva igyekszik hasznos információhoz juttatni a diagnosztikában résztvevőket és a klinikusokat egyaránt. Munkám során a Hevylite® Human IgG κ és IgG λ tesztek eredményeit hasonlítottam össze más, a myeloma multiplex diagnosztikájában és monitorozásában használt tesztek (összfehérje, albumin, totál IgG, FLC, β2M és immunfenotípus vizsgálatok) eredményeivel. A teljes betegcsoportban megfigyelhető volt, hogy a TP, az IgG és a HLC koncentrációk (kappa vagy lambda) igen erős, 0,900 értéket meghaladó korrelációval voltak jellemezhetők. Szintén korrelációt mutattak a fentiekkel a HLC koncentrációkból származtatott ráták is (HLC κ/λ). A betegeket a továbbiakban két csoportra osztva vizsgáltam. A HLC/FLC analízisnél a kappa csoportban a κ/λ ráták 0,521, a lambda csoportban 0,728 korrelációs együtthatókat eredményeztek. Az FLC arány és a releváns HLC arányokat vizsgálva az összesített konkordancia 71,11 %. A kappa csoportban a HLC κ koncentráció és a HLC κ/λ ráta rendkívül szoros korrelációt mutatott az immunfenotípus alapján meghatározott reziduális csontvelői sejtaránnyal. Ugyanakkor a HLC λ és MM/TPC között erős negatív korreláció volt igazolható, ami a nem-involvált könnyűláncok deplécióját jelzi, ahogy a tumoros sejtek aránya növekszik. Ezzel koherens eredményeket kaptunk a lambda csoportba sorolt betegeknél is, bár a korrelációs együtthatók némileg az általunk megszabott cut-off érték alatt maradtak. Szintén említésre méltó „melléklelet”, hogy a β2M és a szabad könnyűláncok szoros korrelációval voltak jellemezhetők. A fenti eredmények alapján a Hevylite® immunassay több tekintetben is hatékony eszköznek bizonyult, de a jelenleg használatban lévő módszerek kiváltására nem javasolható, leginkább a bizonytalan esetek kiegészítő tesztjeként jön szóba.

Leírás
Kulcsszavak
Myeloma multiplex, Hevylite, HLC
Forrás