"Közegyházi életünk sodrában"

Absztrakt

„Közegyházi életünk sodrában.” Koncz Sándor adta ezt a címet egy 1982-es keltezésű írásának, melyben eredetileg családja számára kívánta összefoglalni mindazt, amit az 1946 és 1951 közötti időszakban megélt a közegyházban. Ám e tervvel szemben a 61 oldalas emlékirat félbeszakadt az Egyezmény megkötése körüli események leírásával. A cím, „Közegyházi életünk sodrában”, azonban Koncz Sándor egész életútjára igen kifejező: az 1946 előtti lehetőségeinek döntő részét is meghatározta az egyház, életének 1951 utáni alakulása pedig csak a közegyházi élet sodrában érthető, értelmezhető.


“In the stream of our public church life.” This is the title that Sándor Koncz gave to his work written in 1982, in which he originally wished to summarize for his family what he had gone through in the public church during the period from 1946 to 1951. However, in contrast to his plan, this memoir of 61 pages was cut short, terminating with the description of the circumstances surrounding the conclusion of the Agreement. The title, Közegyházi életünk sodrában [In the Stream of Our Public Church Life], is indeed very expressive of his entire life: the Church had determined a significant portion of his possibilities even before 1946; and as for the events of his life after 1951, they can be understood only in the stream of the life of the public church.

Leírás
Kulcsszavak
Koncz Sándor, Sándor Koncz, életmű, közegyház, lifework, public, church life
Forrás