Az iskola mint szervezet tényezőinek vizsgálata a pedagógusok jóllétének vonatkozásában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom célja, hogy feltérképezze a szervezet észlelt jellemzőinek és a tanárok szubjektív jóllétének összefüggéseit, a pozitív pszichológia aspektusából. Elsősorban arra kerestem a választ, hogy milyen jellemzők erősítésével sikerülhet az oktatási intézmény tanulószervezetté tenni, és mindez mennyiben érintheti az ott dolgozók lelki egészségét, és mennyire hathat ki mindennapi boldogságukra. Mivel a munka átszövi a hétköznapokat, emellett megélhetést nyújt, ezért a jóllét fogalmát e kapcsolat figyelembevételével kiterjesztettem az általános boldogságra. Vizsgálati személyeim olyan tanítok és tanárok voltak, akik aktívan tanítanak. Kutatásomban arra az eredményre jutottam, hogy az észlelt klímaelemek közül a vezetésnek van meghatározóbb szerepe a a pedagógusok boldogságészlelésében. Emellett a fejlődési lehetőség, az elkötelezettség járt még magasabb jóllét értékekkel.

Leírás
Kulcsszavak
szervezeti, pedagógus jóllét
Forrás