Sajátos nevelési igényű gyermekek élményalapú nevelése a Waldorf iskolában

Dátum
Szerzők
Nagy , Zsófia Debóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat a sajátos nevelési igényű gyermekek élményalapú nevelését vizsgálja, Waldorf iskolában. A kutatás a sajátos nevelési igényű gyermekek élményalapú programokban, tevékenységekben való részvételét és annak sikerességét vizsgálja. A vizsgálat közponjában a Waldorf iskolában tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek állnak. A dolgozat kutatási módszere interjú alapú, amelyben a Waldorf iskolában tanító osztálytanítók vettek részt. A dolgozat négy hipotézisre épült, mely tartalmazta a szeretetteljes, harmónikus légkör fontosságát, a társak kölcsönös segítségnyújtását, együttműködésének pozitivitását, indoor, outdoor élménypedagógiai tevékenységekben való részvételének sikerességét és a szülők kölcsönös támogatásának pozitív hatásait. Az interjú kérdésekre kapott válaszok alapján, a hipotézisek igazolása eredményesnek bizonyult.
Leírás
Kulcsszavak
sajátos nevelési igény, Waldorf, élménypedagógia
Forrás