Vezetőképzés az IT Services Hungary Kft-nél

Dátum
2013-11-07T15:53:10Z
Szerzők
Olasz, Enikő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom célja, hogy a vezetőfejlesztés bemutatásával rávilágítsak arra, hogy az általam választott multinacionális vállalatnál - az ITSH-nál - mennyire elkötelezettek a vezetők folyamatos képzése mellett. A szervezet törekszik arra, hogy professzionális vezetőket neveljen folyamatos továbbképzések, tréningek segítségével. A vállalat nagy előnye, hogy tudatosan támogatja a karrierívet, a dolgozók további fejlődését. A vállalat meggyőződése, hogy jövőbeli vezetőit olyan kollégái között találja meg, akik nyitottak arra, hogy folyamatosan fejlesszék szaktudásukat és vezetői készségüket. Az ITSH folyamatosan bővül, ezért elengedhetetlen, hogy új vezetőit a saját képére alakítsa, formálja. A vállalat felismerte, hogy úgy tud versenyben maradni a többi szervezettel szemben, ha a legfontosabb erőforrásába fektet: az emberi erőforrásba. Nem hiába a szervezet alapelve a „tudásba fektetés”. Az ITSH informatikai szolgáltatási szektorában a minőség, a gyorsaság és a professzionális kiszolgálás alapja az emberi tényező. Diplomadolgozatomban a bevezetést követően a második fejezetben definiálom a vezetéssel kapcsolatos fogalmakat, bemutatom a vezetéselméleteket és azok fejlődését. Yukl (2010) összefoglalása alapján részletesen elemzem azokat a kompetenciákat, képességeket, egyéni jellemzőket, melyeket kapcsolatba hoznak a kutatók a hatékony és eredményes vezetéssel, majd Sydänmaanlakka (2003) vezetői kompetencia fa modelljét ismertetem. A szerző ennek segítségével szemlélteti a hatékony vezetéshez szükséges kompetenciákat. A harmadik fejezetben a kutatásaim helyszínéül választott IT Services Hungary Kft-t mutatom be, majd sor kerül a vállalatnál található képzések ismertetésére, a vezetői hierarchia bemutatására, majd pedig a vezetői kompetencia fa segítségével mutatom be a vállalatnál található vezetői képzéseket és rávilágítok arra, hogy melyik képzés milyen kompetencia fejlesztésére alkalmas. A negyedik fejezetben ismertetem kutatásomat, amely első fele egy kérdőíves kutatás, amelyben azt vizsgálom, hogy a résztvevők hogyan vélekednek a tréningről, illetve mennyire elégedettek vele. Ezt követően egy interjút mutatok be a vállalat egyik képzési és fejlesztési specialistájával, aki elmondja véleményét a vezetőképzésről, illetve annak kialakításáról és további fejlesztéséről. A dolgozatom végén a következtetések részben megfogalmazok néhány javaslatot arra vonatkozóan, hogy szerintem hogyan lehetne még hatékonyabbá tenni a vezetőképzést az ITSH-nál.
Leírás
Kulcsszavak
vezetőképzés, kompetencia
Forrás