A digitális egyenlőtlenség vizsgálata a társadalmi kirekesztődés szempontjából

Dátum
Szerzők
Huszti, Elek
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Absztrakt
Leírás
My research, which is part of a doctoral thesis, was made in Bereg the most backward subregion of Hungary in 2017. I examined the risk of poverty and social exclusion concerning the children of the age of 14 living here. I looked at this risk from a new angle, the angle of digital inequality. I looked for the answer whether the usage of the modern multi-media devices and the internet can help in the development of this subregion, the future generation will be able to meet the exigencies of the time, find a job in the digitalized labour market. Or else, the lack of these devices and the disability of using them make their position worse. I unveiled the students’ sociodemographic, socioeconomical features, the degree of the supply concerning multi-media devices, the purpose of their usage, their attributes and the factors causing digital inequality. I scrutinized the degree of ICT usage at schools, the relationship between the usage of the internet and the school achievements, the students’ relationships and their future prospects. In this article I would like to introduce the first part of my research in which I examined the socioeconomical background of the degree of supply with multimedia devices.
Kutatásomat, mely egy doktori tézis része, a Beregben, Magyarország egyik legelmaradottabb kistérségében végeztem, 2017-ben. Az itt élő 14 éves korosztály szegénység és társadalmi kirekesztődés kockázatának mértékét vizsgáltam. Mindezt a társadalmi egyenlőtlenség egy új dimenziója a digitális egyenlőtlenség aspektusából szemlélve. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a modern multimédiás eszközök, valamint az internet használata hozzájárulhat-e a kistérség fejlődéséhez, a jövő generációja képes lesz-e megfelelni a kor kihívásainak, munkát találni a digitalizációval átszőtt munkaerőpiacon. Esetleg ezen eszközök, valamint a használatukhoz szükséges tudás hiánya tovább mélyíti-e a már meglévő társadalmi egyenlőtlenséget. Feltártam a tanulók szociodemográfiai, szocioökonómiai jellemzőit, multimédiás eszközökkel való ellátottságát, a használat céljait, attribútumait, a digitális egyenlőtlenséget okozó tényezőket. Kitértem az iskolai IKT használat szintjére, az internethasználat és a tanulmányi eredmények összefügéseire, a tanulók társas kapcsolatainak, jövőképének vizsgálatára. Jelen cikkemben kutatásom első kérdéskörét kívánom bemutatni, mely a multimédiás eszközökkel való ellátottság szocioökonómiai hátterének vizsgálatával foglalkozik.
Kulcsszavak
poverty, social, digital, exclusion, multimedia, Bereg, szegénység, társadalmi, digitális, kirekesztődés, multimédia, Bereg
Forrás