Gyermeklélektan és pszichoanalízis Csáth Géza novelláiban

Dátum
Szerzők
Zsigri, Amanda
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban az Anyagyilkosság, A kis Emma és A vörös Eszti című novellák adott szempontú elemzését végeztem el. Az elbeszélések (Anyagyilkosság és A kis Emma) megmutatták a gyerekek rettenetes oldalát és azt, hogyha a szocializáció színterei, a szülői gondoskodás, az iskola példamutatása elbukik, akkor a gyermekek hogyan kezdik el a saját útjukat járni. Szakdolgozatom arra is rávilágított, hogy ezek a tényezők fontos szerepet játszanak a gyermekek fejlődésében, azonban nem kizárólagos érvénnyel. Csáth volt az, aki rámutatott a magyar irodalomban arra, hogy az ösztönök, a kíváncsiság, a féltékenység is ugyanolyan érvénnyel jelen van a gyermeki életben, mint az előbb felsoroltak. Dolgozatom összehasonlító részében arra is kitértem, hogy a szülői jelenlét, az erős szülői kontroll sem gyakorol minden esetben pozitív hatást a gyermekek lelki fejlődésére, személyiségük alakulására.
Leírás
Kulcsszavak
Csáth Géza, gyermeklélektan, pszichoanalízis, Anyagyilkosság, A kis Emma, A vörös Eszti
Forrás