Gyermeklélektan és pszichoanalízis Csáth Géza novelláiban

dc.contributor.advisorBényei, Péter
dc.contributor.authorZsigri, Amanda
dc.contributor.departmentDE--Bölcsészettudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2021-05-17T10:19:54Z
dc.date.available2021-05-17T10:19:54Z
dc.date.created2021-04-22
dc.description.abstractSzakdolgozatomban az Anyagyilkosság, A kis Emma és A vörös Eszti című novellák adott szempontú elemzését végeztem el. Az elbeszélések (Anyagyilkosság és A kis Emma) megmutatták a gyerekek rettenetes oldalát és azt, hogyha a szocializáció színterei, a szülői gondoskodás, az iskola példamutatása elbukik, akkor a gyermekek hogyan kezdik el a saját útjukat járni. Szakdolgozatom arra is rávilágított, hogy ezek a tényezők fontos szerepet játszanak a gyermekek fejlődésében, azonban nem kizárólagos érvénnyel. Csáth volt az, aki rámutatott a magyar irodalomban arra, hogy az ösztönök, a kíváncsiság, a féltékenység is ugyanolyan érvénnyel jelen van a gyermeki életben, mint az előbb felsoroltak. Dolgozatom összehasonlító részében arra is kitértem, hogy a szülői jelenlét, az erős szülői kontroll sem gyakorol minden esetben pozitív hatást a gyermekek lelki fejlődésére, személyiségük alakulására.hu_HU
dc.description.courseAngol nyelv és kultúra tanára – magyartanárhu_HU
dc.description.degreeegységes, osztatlanhu_HU
dc.format.extent33hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/309752
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectCsáth Gézahu_HU
dc.subjectgyermeklélektanhu_HU
dc.subjectpszichoanalízishu_HU
dc.subjectAnyagyilkossághu_HU
dc.subjectA kis Emmahu_HU
dc.subjectA vörös Esztihu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Irodalomtudományhu_HU
dc.titleGyermeklélektan és pszichoanalízis Csáth Géza novelláibanhu_HU
dc.title.subtitle(Anyagyilkosság, A kis Emma és A vörös Eszti)hu_HU
Fájlok