Az online vírusmarketing alkalmazhatósága.

Dátum
2012-11-09T10:20:06Z
Szerzők
Mezei, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban egy két éve elkezdett kísérletsorozat eredményeit feldolgozva mutatom be a vírusmarketing gyakorlati alkalmazhatóságát a hazai KKV-k számára. Az elmúlt évek során – mialatt egyre jobban elmélyültem marketing tanulmányaimban és megismerkedtem a gerillamarketinggel – szembesültem azzal a problémával, hogy a hazai KKV-k által potenciálisan felhasználható gerillamarketing és azon belül is a vírusmarketing gyakorlati megvalósíthatósága számos olyan hibalehetőséget rejt magában, amelyről az elérhető magyar nyelvű szakirodalom nem, vagy csak kis mértékben tesz említést. A szakirodalom hiányosságait olyan problémaként észleltem, amely akadálya lehet az online gerillamarketing és azon belül is a vírusmarketing KKV-k általi felhasználásának. A dolgozatban a vállalati attitűd történeti fejlődésének és a modern marketing pszichológia bemutatásán keresztül mutatom be azokat a problémákat, amelyek gátolják a nagyvállalatok által felhasznált marketing eszközök KKV-k általi felhasználását, majd bemutatom a gerillamarketinget, mint potenciális megoldási lehetőséget. Az online gerillamarketing és az online kommunikációs modellek ismertetésén túl bemutatom azt a négy saját kísérletet, amelyek során vírusmarketing kampányokat indítva próbáltam megfigyelni a vírusmarketing gyakorlati működését és összegyűjteni a használat során potenciálisan felmerülő problémákat. A kísérletek során törekedtem a következetességre, valamint a folytonosságra. A kísérletekben a már korábban feltárt hibalehetőségeket az azokra adott válaszaim segítségével próbáltam minimalizálni és a korábbinál jobb eredményeket elérni. Dolgozatom zárásaként összegeztem a kutatásaim során összegyűjtött a vírusmarketing során potenciálisan felmerülő huszonkét hibalehetőséget, valamint az egyes kísérletekkel igazoltam, hogy a hibalehetőségekre adott válaszaim a gyakorlatban megoldási alternatívát jelentenek a hibák elkerülésére.
Leírás
Kulcsszavak
marketing, vírusmarketing, online vírusmarketing, gerillamarketing
Forrás