Gyermekszegénység gátjai a továbbtanulásban

Dátum
Szerzők
Koszta, Ketrin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A gyermekek sorsát, életesélyeit nagymértékben meghatározza, hogy hová, milyen családba, milyen faluba vagy városba születnek. A család a gyermekek számára az első szocializációs közeg, amely nagymértékben befolyásolja későbbi életkörülményeiket, életformájukat, hiszen a családon belüli tagok jelentik az egyén számára az azonosulás lehetőségét. Továbbá a gyermekek továbbtanulási esélyeire, szándékára nagy hatással vannak a család tagjai, de a legnagyobb elvárások általában a szülőktől érkeznek a gyermekek felé. Szakdolgozatom célja bemutatni, hogy hogyan függ össze a hátrányosabb helyzetű társadalom továbbtanulási lehetősége, illetve esélye azzal, hogy milyen családba, milyen faluba vagy városba születnek. Milyen hátrányokat, illetve lemaradást vihetnek magukkal az iskolába és hogyan tudja ezt az iskola kompenzálni. A szakdolgozat kutatási módszere az interjúzás volt. Két településen zajlott, amelyek egyikére a hátrányosabb helyzet, fejletlenség volt jellemző a másik várossal ellentétben. Leginkább a szakemberek meglátásai iránt érdeklődtem, a témában fontosnak tartottam olyan kérdések megfogalmazását, amelyeket a pedagógusok szemén keresztül is érzékeltettem, mint például a felzárkóztatás kérdése.
Leírás
Kulcsszavak
Gyermekszegénység
Forrás