A TESTNEVELÉS ÓRA TARTALMA ÉS A KOGNITÍV TANULÁSI KÉPESSÉGEK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 12-15 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN

Dátum
Szerzők
Szabó, Odett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom feltárja az iskolában megvalósuló testmozgás elsődleges helyszínének, a testnevelés órának és a kognitív képességeknek a kapcsolatát. Kutatási témámra azért esett a választásom, mert leendő testnevelő tanárként szeretném maximalizálni a tanóráim hatásfokát, mind a fizikai képességek, mind a szellemi teljesítmény tekintetében. Számos tanulmányból kiderült, hogy a fizikai aktivitás és a kognitív képességek között pozitív a kapcsolat, azonban az általam olvasottak nem foglalkoztak részletesen a mozgásanyag tartalmával. Innen ered a kutatásom célja: a testnevelés óra összefüggéseinek vizsgálata a kognitív teljesítménnyel, azon belül is a figyelemmel és a munkamemóriával az óra mozgásanyagának függvényében. Vizsgálatom során a figyelem mérésére Pieron tesztet, míg a munkamemória méréséhez számterjedelem tesztet alkalmaztam. A vizsgálati személyek egy debreceni hatosztályos gimnázium 7. és 9. évfolyamos diákjai voltak, összesen 77 fő. Az adatfelvételre 2021. decemberében került sor. A kapott adatok elemzése SPSS program segítségével, kétmintás t-próba által történt. A vizsgálatból kiderült, hogy a testnevelés óra minden esetben pozitívan befolyásolja a kognitív képességeken belül a figyelmet és a munkamemóriát, tartalmát tekintve pedig a játék tematikájú tanóra és a rendgyakorlatokból, gimnasztikai gyakorlatokból álló tanóra hatása között szignifikáns különbség van. A játék óra után, a kísérleti csoportnál magasabb fokú pozitív változás állt fenn a figyelem tesztek eredményeiben, mint a kontroll csoportnál.
Leírás
Kulcsszavak
testnevelés, fizikai aktivitás, kognitív képességek, figyelem, munkamemória
Forrás