A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma mezőgazdasági jellegű képzésein tanuló diákok iskolai attitűdjeinek vizsgálata

Dátum
2014-05-20T15:29:37Z
Szerzők
Nagyné Biró, Edit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A témaválasztás során számomra kritérium volt, hogy olyan témakört válasszak, amely része a mindennapjaimnak és mely olyan kérdéseket vizsgál meg, melyet a munkám során is hasznosítani tudok. Így a diplomadolgozatom készítésekor célom volt, hogy megtudjam, az iskolánkba járó mezőgazdasági oktatásban résztvevő tanulók miért választják iskolánkat, milyen döntés befolyásolja iskolaválasztásukat, melyek a céljaik, milyen elvárásaik vannak és mennyire elégedettek iskolánkkal. A szakirodalmi feldolgozás során áttekintettem a magyar szakképzés átalakulását illetve változásainak hatását iskolánkban. Megnéztem a megye beiskolázási adatainak alakulását. Áttekintettem a jelenlegi szabályozásokat, valamint az érvényes jogszabályokat és azok változásait. A kutatásom alapjául egy 33 kérdésből álló kérdőív szolgált, melyet a szakközépiskola összes mezőgazdasági szakos osztályával és a két érettségi utáni technikus osztály tanulóival tölttettem ki. Végül 208 db értékelhető kérdőív képezte a vizsgálat részét, ami a mezőgazdasági oktatásban, iskolánkban jelenleg résztvevő tanulók 90%-át jelenti. A kutatással a legfontosabb célkitűzésem az volt, hogy megvizsgáljam, milyen okból választanak a diákok mezőgazdasági képzést, mennyire érzik jövőjüknek az ebben történő elhelyezkedést és milyen iskolai végzettséget szeretnének ennek érdekében elérni. Célom volt annak vizsgálata is, hogy mennyire elégedettek a tanulók az általuk választott iskolával, jelen esetben a Balásházy szakközépiskolával. Megtudtam az eredmények értékeléséből, azt is, hogyan látják tanáraik szakmai munkáját és hogyan ítélik meg az iskolában folyó oktatást. A mezőgazdasági oktatásban résztvevő tanulók körében végzett kutatáshoz kapcsolódóan hat hipotézist fogalmaztam meg. A kérdőív eredményei alapján megállapításokat tettem, és a dolgozat végén következtetéseket és javaslatokat fogalmaztam meg. Az eredmények alapján a legfőbb javaslatom, hogy szükséges a szakképzésben a gyakorlat előtérbe helyezése, a tanulóknak tapasztalatot kell szerezniük mezőgazdasági vállalatoknál, állattartó telepeken, feldolgozó üzemekben szakmai gyakorlat keretében, melynek sürgősen meg kell teremteni a feltételeit. Nem szabad szem elől téveszteni, azt a fontos megállapítást, hogy az iskolánkat választók szeretnének a későbbiekben a mezőgazdasággal foglalkozni, így nagyon fontos, hogy az iskola szakmaiságára minden tekintetben nagy hangsúlyt helyezzünk a jövőben.
Leírás
Kulcsszavak
középiskola, mezőgazdasági oktatás, iskola választás, szakképzés
Forrás