PROFESSIONAL RECOMMENDATION FOR THE TRAVELING TEACHER’S WHO ARE WORKING WITH THE VISUALLY IMPAIRED AND HABILITATION PERSONALITY DEVELOPMENT HIGH – SCHOOLER SZAKMAI AJÁNLÁS AZ UTAZÓTANÁROK MUNKÁJÁRA A KÖZÉPISKOLÁS LÁTÁSSÉRÜLTEK HABILITÁCIÓS FEJLESZTÉSÉHEZ

Dátum
Szerzők
Somogyiné Lakatos , Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
At the beginning of high school studies where visually impaired with young people have to outbrave with much daily difficultly. Orientation in the institution about high school ‘s rhythms higher class sizes and higher levels of attitudes and methods that require more independent thinking by class teachers are more challenging to them than their good companions. Particularly heavier situations are encountered by young people with visually impaired who have been studying in a segregated institution in previous years, where they have completed their studies in a smaller class community, an educator, a specialized tool, and individual development assistants. The travel ambulance service ensures that this supportive assistance is provided in an integrated environment both for students with visually impaired and secondary school teachers
A középiskolai tanulmányok elején a látássérült fiataloknak számos kezdeti nehézséggel kell megküzdeniük a mindennapi iskolai élet során. Az intézmény területén való tájékozódás, a középiskolai életritmus, a magasabb osztálylétszámok, a szaktanárok által alkalmazott, magasabb szintű, önállóbb gondolkodást igénylő tevékenységek és módszerek nagyobb kihívást jelentenek számukra, mint ép társaiknak. Különösen nehezebb helyzetekkel találkoznak azok a látássérült fiatalok, akik a korábbi években szegregált intézményben tanultak, ahol kisebb osztályközösségben, tiflopedagógus, speciális eszköz, egyéni megsegítést biztosító fejlesztő foglalkozások támogatással végezték tanulmányaikat. Az utazótanári szolgáltatás biztosítja azt, hogy integrált környezetben ez a támogató megsegítés jelen legyen a látássérült tanulók és a velük foglalkozó középiskolai szaktanárok számára egyaránt. 
Kulcsszavak
inclusive education, traveling teacher, service description, supportive cooperation, inklúzív nevelés, utazótanár, szolgáltatási leírás, támogató együttműködés
Forrás