A Földforgalmi törvény rendelkezései az önkormányzatiság tükrében

Dátum
Szerzők
Almásiné Molnár, Brigitta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szakaszos hatályba lépésével, az átmeneti időszak gyakorlati nehézségeiről, valamint a 17/2015. (VI.05.) számú AB határozat megjelenését követő jogalkalmazás kihívásairól szerettem volna - önkormányzati, illetőleg jegyzői szemszögből - átfogó képet adni. A dolgozatban e tekintetben összehasonlítom a Földforgalmi törvényt a korábbi Termőföld törvénnyel (1994. évi LV. törvény). Külön részekben kerültek kifejtésre a termőföld adásvételi szerződésekre, valamint a haszonbérleti szerződésekre vonatkozó - elsősorban a hirdetményi kifüggesztésre, a jegyzői közreműködésre vonatkozó - részletszabályok. Fontosnak tartottam ezzel kapcsolatosan bemutatni a Helyi Földbizottság szerepét, különös tekintettel a 17/2015. (VI.05.) AB határozat hatályba lépését követően. Röviden bemutatásra kerültek az Európai Uniós jogalkotási kötelezettséggel kapcsolatos gondolatok, valamint a Földforgalmi törvénnyel kapcsolatos uniós kötelezettségszegési eljárás is.
Leírás
Kulcsszavak
Földforgalmi törvény, termőföld, hirdetmény, kifüggesztés, jegyző, önkormányzat
Forrás