A Földforgalmi törvény rendelkezései az önkormányzatiság tükrében

dc.contributor.advisorNagy, József
dc.contributor.authorAlmásiné Molnár, Brigitta
dc.contributor.departmentDE--Állam- és Jogtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2016-04-30T10:01:06Z
dc.date.available2016-04-30T10:01:06Z
dc.date.created2016
dc.description.abstractDolgozatomban a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szakaszos hatályba lépésével, az átmeneti időszak gyakorlati nehézségeiről, valamint a 17/2015. (VI.05.) számú AB határozat megjelenését követő jogalkalmazás kihívásairól szerettem volna - önkormányzati, illetőleg jegyzői szemszögből - átfogó képet adni. A dolgozatban e tekintetben összehasonlítom a Földforgalmi törvényt a korábbi Termőföld törvénnyel (1994. évi LV. törvény). Külön részekben kerültek kifejtésre a termőföld adásvételi szerződésekre, valamint a haszonbérleti szerződésekre vonatkozó - elsősorban a hirdetményi kifüggesztésre, a jegyzői közreműködésre vonatkozó - részletszabályok. Fontosnak tartottam ezzel kapcsolatosan bemutatni a Helyi Földbizottság szerepét, különös tekintettel a 17/2015. (VI.05.) AB határozat hatályba lépését követően. Röviden bemutatásra kerültek az Európai Uniós jogalkotási kötelezettséggel kapcsolatos gondolatok, valamint a Földforgalmi törvénnyel kapcsolatos uniós kötelezettségszegési eljárás is.hu_HU
dc.description.correctorN.I.
dc.description.courseIngatlanforgalmi szakjogászhu_HU
dc.description.degreeegyetemihu_HU
dc.format.extent67hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/226103
dc.language.isohuhu_HU
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectFöldforgalmi törvényhu_HU
dc.subjecttermőföld
dc.subjecthirdetmény
dc.subjectkifüggesztés
dc.subjectjegyző
dc.subjectönkormányzat
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Jogtudományhu_HU
dc.titleA Földforgalmi törvény rendelkezései az önkormányzatiság tükrébenhu_HU
Fájlok