A Felső-Tisza és holtmedreinek komplex környezetanalitikai vizsgálata

Dátum
2013-09-09T09:44:42Z
Szerzők
Babka, Beáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásom tárgyát a Tisza képezi, mely Magyarország második legnagyobb folyójaként fontos szerepet tölt be hazánk életében, ezért fontos, hogy minél többet tudjunk meg környezete állapotáról. Munkám során a Felső-Tiszát (Tiszabecs – Tokaj), és a folyót kísérő holtmedreket vizsgáltam izotópanalitikai, vízkémiai, és elemanalitikai módszerekkel, víz- és üledékminták segítségével. Célom az volt, hogy minél átfogóbb képet adjak a Felső-Tisza és a folyót kísérő holtmedrek környezeti állapotáról, hogy megállapítsam a vizsgált Tisza szakasz és a holtmedrek vizének és üledékének minőségét és szennyezettségi állapotát, és megvizsgáljam a mentett oldali és hullámtéri holtmedrek Tiszával való hasonlóságait, különbözőségeit, valamint fényt derítsek a holtmedrek vízpótlására. E célok elérése érdekében az eredményeket összehasonlító elemzéseknek vetettem alá különböző kiértékelési módszerekkel. The subject of my examination is the Tisza River, which is the second largest river in Hungary and plays a significant role in the life of the country. For this reason it is important to get to know as much as possible about the state of its environment. During my work I examined the Upper-Tisza River (from Tiszabecs to Tokaj) and the oxbow lakes next to the river with isotope analytical, water chemical and element analytical methods with the help of both water and sediment samples. My goals were to give a comprehensive picture about the environmental state of the Upper-Tisza River and its oxbow lakes, to determine the quality and the contamination level of the water and the sediment of the examined Tisza River part and the oxbow lakes, to examine the similarities and dissimilarities amongst the reclaimed side and floodplain oxbow lakes and the Tisza River, and to bring the water addition of the oxbow lakes to light. On behalf of these aims the results were submitted to comparative analysis with the help of different evaluating methods.
Leírás
Kulcsszavak
Felső-Tisza, The Upper-Tisza River, holtmeder, oxbow lake, izotópanalitika, isotope analytics, elemanalitika, element analytics, vízkémia, water chemistry
Forrás