A Felső-Tisza és holtmedreinek komplex környezetanalitikai vizsgálata

dc.contributor.advisorSzabó, Szilárd
dc.contributor.authorBabka, Beáta
dc.contributor.departmentFöldtudományok doktori iskolahu
dc.contributor.submitterdepDE--TEK--Természettudományi és Technológiai Kar -- Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék
dc.date.accessioned2013-09-09T09:44:42Z
dc.date.available2013-09-09T09:44:42Z
dc.date.created2013hu_HU
dc.date.defended2013-10-22
dc.date.issued2013-09-09T09:44:42Z
dc.description.abstractKutatásom tárgyát a Tisza képezi, mely Magyarország második legnagyobb folyójaként fontos szerepet tölt be hazánk életében, ezért fontos, hogy minél többet tudjunk meg környezete állapotáról. Munkám során a Felső-Tiszát (Tiszabecs – Tokaj), és a folyót kísérő holtmedreket vizsgáltam izotópanalitikai, vízkémiai, és elemanalitikai módszerekkel, víz- és üledékminták segítségével. Célom az volt, hogy minél átfogóbb képet adjak a Felső-Tisza és a folyót kísérő holtmedrek környezeti állapotáról, hogy megállapítsam a vizsgált Tisza szakasz és a holtmedrek vizének és üledékének minőségét és szennyezettségi állapotát, és megvizsgáljam a mentett oldali és hullámtéri holtmedrek Tiszával való hasonlóságait, különbözőségeit, valamint fényt derítsek a holtmedrek vízpótlására. E célok elérése érdekében az eredményeket összehasonlító elemzéseknek vetettem alá különböző kiértékelési módszerekkel. The subject of my examination is the Tisza River, which is the second largest river in Hungary and plays a significant role in the life of the country. For this reason it is important to get to know as much as possible about the state of its environment. During my work I examined the Upper-Tisza River (from Tiszabecs to Tokaj) and the oxbow lakes next to the river with isotope analytical, water chemical and element analytical methods with the help of both water and sediment samples. My goals were to give a comprehensive picture about the environmental state of the Upper-Tisza River and its oxbow lakes, to determine the quality and the contamination level of the water and the sediment of the examined Tisza River part and the oxbow lakes, to examine the similarities and dissimilarities amongst the reclaimed side and floodplain oxbow lakes and the Tisza River, and to bring the water addition of the oxbow lakes to light. On behalf of these aims the results were submitted to comparative analysis with the help of different evaluating methods.hu_HU
dc.format.extent117hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/173127
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectFelső-Tiszahu_HU
dc.subjectThe Upper-Tisza Riverhu_HU
dc.subjectholtmederhu_HU
dc.subjectoxbow lakehu_HU
dc.subjectizotópanalitikahu_HU
dc.subjectisotope analyticshu_HU
dc.subjectelemanalitikahu_HU
dc.subjectelement analyticshu_HU
dc.subjectvízkémiahu_HU
dc.subjectwater chemistryhu_HU
dc.subject.disciplineFöldtudományokhu
dc.subject.sciencefieldTermészettudományokhu
dc.titleA Felső-Tisza és holtmedreinek komplex környezetanalitikai vizsgálatahu_HU
dc.title.translatedComplex environmental analytical examination of the Upper-Tisza River and its oxbow lakeshu_HU
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 4 (Összesen 4)
N/A
Név:
doktori_Babka Beáta.pdf
Méret:
3.63 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
Doktori értekezés - Nem hozzáférhető
N/A
Név:
tézisek_Babka Beáta.pdf
Méret:
1.03 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
Tézisek magyarul és angolul - Nem hozzáférhető
N/A
Név:
doktori_Babka Beáta-t.pdf
Méret:
3.63 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
Doktori értekezés
N/A
Név:
tézisek_Babka Beáta-t.pdf
Méret:
1.03 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
Tézisek magyarul és angolul