Pálinkák tömegspektrometriás és infravörös spektroszkópiás vizsgálatának többváltozós elemzése

Dátum
2013-05-13T12:10:44Z
Szerzők
Rácz, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatómunkám során pálinkák tömegspektrometriás és infravörös spektroszkópiás vizsgálatának többváltozós elemzését végeztem el. A spektrumok adatainak felhasználásával a házi és kereskedelmi pálinka minták gyümölcsfajták és eredet szerinti elkülönítését hajtottam végre. Célom volt egy olyan új eljárást találni a pálinkák kémiai úton történő elkülönítésére, amely gyors, nem igényel mintaelőkészítést, minimális mintamennyiséggel is kivitelezhető valamint megfelelően robusztus a mérési körülmények változásaira nézve. A dolgozatban bemutatott eredmények alapján a pálinkák gyümölcsfajta szerinti elkülönítésekor bár nem jártam sikerrel, az eredet szerinti elkülönítések a spektrumok alapján pozitív eredményekkel zárultak.
Leírás
Kulcsszavak
pálinka, tömegspektrometria, kemometria, infravörös spektroszkópia
Forrás