Az artikulációs zavar hatása az első osztályos tanulók olvasás- és íráselsajátítására

Dátum
Szerzők
Kissné Kun, Erika Hajnalka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat az artikulációs zavar hatását vizsgálja olvasás- és íráselsajátításra. 25-25, 4000 fő alatti településen lakó első osztályos artikulációs zavarral küzdő gyermek és osztálytársainak vizsgálata, eredményeik összehasonlítása többféle szempont alapján. Paraláliás és diszláliás tanulók teljesítményének összehasonlítása. Tévesztések elemzése, a csoportokra jellemző hibatípusok meghatározása. Olvasásban és írásban elért eredmények összehasonlítása. Az artikulációs zavarban érintett hangzók és a feladatokban vétett hibák összehasonlítása. Szociokulturális háttér befolyásoló hatásának vizsgálata.
Leírás
Kulcsszavak
artikulációs zavar, olvasástanulás, írástanulás
Forrás