A kukoricahibridek herbicidérzékenysége a környezeti viszonyok függvényében

Dátum
2009-03-09T09:29:20Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

ÖSSZEFOGLALÁS

A dolgozat öt év – 1996, 1997, 1998, 1999 és 2000 szántóföldi kísérleteinek eredményeit dolgozza fel. A vizsgálatokat két eltérő talajtípusú helyszínen: Debrecen-Látóképen, a Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE) – napjainkban Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum (DE ATC) Növénytermesztés- és Tájökológiai Tanszékének kísérleti telepén illetve a Gödöllői Agrártudományi Egyetem (GATE) (napjainkban Szent István Egyetem), Növénytermesztési és Vízgazdálkodási Tanszékének kísérleti telepén végeztem. A vizsgálatok célja az volt, hogy megállapítsuk a különféle szulfonilurea típusú hatóanyagok hatását a kukorica hibridekre változó környezeti feltételek esetén. Az öt év során az 59. táblázatban ismertetett 112 kukorica-hibridet vizsgáltuk.

  1. táblázat. A kísérletek során, Látóképen és Gödöllőn 1996-tól 2000. évig vizsgált hibridek listája.

Pi3515 Dahir Furio LG2447 Reseda X0965 V Virginia X0863 B Pi3752 Dante Furio Sumo Maraton Sahara Volens Pi3860 Dk 352 G.2390 Monessa 3905 Samoa PiX 0876Z 4361 TC DK 366 Gabriella Mv 444 Stira PiX 0935 N 4390 TC DK 471 Goldaris Mv 484 Sze SC 289 PiX 0935R Bonanza 3769 Clarisia DK 493 Goldena Mv 514 SzE SC 348 PiX 0996 A 4532 SC DK 527 H 2390 MV TC272 Sze SC 361 PiX 1026 J Alcyone DK256 Hella Norma SzE SC 424 PiX0956 R Alpha Dk386 Horus NX 2742 Sze SC 427 PiX1094 M Agana Alvina 3514 Dk443 Hypnos NX 2743 SzE TC 247 Pi xo965U Anjou 235 DK463 Kincs Occitan Sze TC 277 Pi xo978H AW 043 Dk471 KWS 313 Occitan Sumo SzE TC 294 Monalisa AW 143 Domingo KWS 353 Pelican SzE TC 358 AW 723 Dunia KWS-242 Peso SzE TC 367 Aztec Duplo KX 5364 pi 3730 SzE TC 373 Bella DUX CGS 2510 KX 6364 pi 3753 Sze TC 465 Borbála Emír KX 7366 pi X 0954D SzE TC 513 Caracas Evelina Lasko pi X 1005 Tornado Colomba Felike LG2231 (Limastar) Piroska Venusz Coralba 3437 Florencia LG2310 Reinold Veronika

Az öt év alatt a kísérletekben 7 hatóanyagot illetve hatóanyag kombinációt vizsgáltunk, amit a 60. táblázatban ismertetek.

  1. táblázat A kísérletek során vizsgált herbicid hatóanyagok 1996-2000 Gödöllő, Látókép Hatóanyag Dózis aktív hatóanyag g, ml, l/ha Dózis formulázott Termék g, ml, l/ha 25 % rimszulfuron 10-12,5 40-50 50 % rimszulfuron + 25 %tifenszulfuron-metil 10-12,5+4-6,25 20-25 rimszulfuron+dikamba 10+271 307 nikoszulfuron 40 1 l, 20 nikoszulfuron+dikamba 40 +271 1 l +o.3 l 75 % izoxaflutol 105 140 S/ metolaklór+atrazin 1200+960 3000 30 % UAN oldat* 3000 10000 90% etoxilált izidecil alkohol** 0.1 % cc permetlé *UAN oldat 28 %-os urea-ammonnitrát oldat ** nedvesítőszer
  • permetlé koncentráció V/V %

Vizsgáltam a hibridek herbicid reakcióját eltérő növényfejlettség esetén való kijuttatáskor, mind 4-5 leveles (BBCH 14-15), mind 6-7 leveles (BBCH 16-17) növényfejlettség esetén. A herbicideket a kukoricára stresszállapotnak minősülő léghőmérséklet alatt juttattuk ki. A kukorica szempontjából a vizsgált herbicidek esetében stressz állapotnak minősül, ha a hőmérséklet a kezelés előtti hajnalokon + 10 C alá esik, vagy a kezelés időpontjában + 25 C fölött van. Három évben (1997, 1998 és 1999-ben) a kísérletekben összehasonlítottam a hazánkban két leggyakrabban használt szulfonilurea herbicidet (a rimszulfuront és a nikoszulfuront). Ezekben az években a két herbicidet 3 hibriden (Occitan, Bonanza és AW 043) vizsgáltam stressz körülmények között és eltérő növény fejlettség mellett (4-5 leveles (BBCH 14-15) és 6-7 leveles (BBCH 16-17) fejlettségű kukoricán). A herbicidek kijuttatása után 7-14 nappal majd 1,5-2 hónappal felvételeztük a herbicidek által okozott tüneti károkat, mint klorózis, deformáció, csavarodás, nekrózis és növekedés gátlás. A betakarítás előtt felvételeztük a kukoricacsöveken esetlegesen előforduló tüneti károkat. A tünetek felvételezésénél a kezelt növényeket a mechanikailag gyomirtott parcellák növényeihez hasonlítottuk. A tünetek értékelésénél figyelembe vettük, hogy a kezelt parcella növényein a tünetek milyen gyakorisággal jelentkeztek és a tünetek milyen intenzitással jelentek meg az egyes növényeken. A különböző herbicidekkel kezelt parcellák termését összehasonlítottuk egymással, illetve a mechanikailag gyomirtott parcellák termésével. Az eltérő növényfejlettség mellett végzett kezeléseket is összehasonlítottuk mind a tüneti károsodást vizsgálva, mind a termést elemezve. A kapott eredményeket statisztikailag elemeztük. A vizsgálatok eredményét az alábbiakban foglalhatjuk össze. A kukorica hibridek érzékenyen reagáltak a hideg-, illetve hő stressz alatti herbicides kezelésekre. Sőt a permetezés előtt, és a permetezés után fennállt stressz állapotnak számító környezeti feltételek (hideg vagy hőség stressz) is jelentősen befolyásolták a hibridek herbicid reakcióját. Számos esetben fitotoxikus tüneteket tapasztaltunk, melyek nagy része néhány hét elteltével eltűnt, hatása a termés mennyiségében nem jelentkezett. Ezt tapasztaltam az 1996-ban végzett kísérletekben, amikor az egész tenyészidő kedvezett a kukoricának. Csak a genetikailag is érzékeny Occitan hibrid esetén tapasztaltunk tartós herbicidkárt abban az esetben, ha 6-7 leveles (BBCH 16-17) fejlettségben kezeltük. Ekkor mind a 4 herbicid tartós károsodást okozott ezen a hibriden. Számos esetekben termésveszteséget tapasztaltunk. A stressz állapotban végzett kezelések számos hibriden tüneti károsodást okoztak. A tünetek perzisztenciája és a termésre gyakorolt hatása főleg a hibridek genetikailag rögzült érzékenységétől és a növényállomány fejlettségétől függött. A vizsgált hibridek döntő többségénél a gyomirtás biztonságos volt, a növányállomány 3-6 leveles (BBCH 13-16) fejlettségi állapotában, ha a vizsgált herbicideket azok engedély okiratában foglalt dózisukkal továbbá a korlátozások betartásával alkalmaztuk. A hibridek genetikailag rögzült tulajdonságuk alapján reagáltak a stressz állapotban történt kezelésre. Így a genetikailag is érzékeny hibridek, pl. Emír, Occitan, Samoa, Pactol stressz állapotban való kezelés esetén különösen, ha a kezelés 4-5 leveles BBCH 14-15 fejlettségük után történt erős károsodást mutattak , és jelentős termésveszteséget szenvedtek . A hibridek 7-8 leveles BBCH 17-18 fejlettségi állapotukban érzékenyebben reagáltak a stressz állapotban történő kezelésekre. Az érzékeny hibridek kezelésekor tartós lehűlés (+10 C° 24 óráig vagy tartósan +25 C° feletti hőmérséklet esetén növekedett a herbicidek által okozott károsodás. Egyes hibridek 6-7 leveles (BBCH 16-17) fejlettség mellett hő stresszben is kezelhetőek voltak a rimszulfuron+tifenszulfuron, illetve a rimszulfuron+dikamba herbicidekkel tüneti károsodás illetve termésük csökkenésének veszélye nélkül. Ezek a hibridek, pl. PI x1094 M, AW 723, KX 7366, Maraton, LG 2310, DK 366, Hypnos, PI x1026 J, Sahara, Reseda, Monessa, Sze SC 424. A hibridek átlagában a legfitotoxikusabbnak a rimszulfuron+tifenszulfuronos kezelés bizonyult. A dikamba jellegzetes hormontüneteket produkált a stresszállapotban végzett kezelés esetén, vagy ha a kezelés utáni napokban emelkedett a hőmérséklet. A rimszulfuron és nikoszulfuron között 3 év átlagában (1997, 1998 és 1999) 3 hibridet (Occitán, Aw043 és Bonanza) vizsgálva tünetikárosodás tekintetében nem találtunk szignifikáns különbséget. Az Occitán hibrid mindkét herbicidre érzékeny volt. A termését mind két herbicid csökkentette. A két herbicid között viszont nem volt különbség. A 6-7 leveles (BBCH 16-17 ) növényfejlettség alatt kijuttatva mindkét herbicid erősebb tüneti károkat okozott, mint 4 leveles (BBCH 14) növényfejlettség alatt kijuttatva. Az alapérzékenységen belül a hibridek között különbséget találtunk a hatóanyagokkal szembeni érzékenységben. A herbicidek egyes hibridek termését jelentős tüneti károsodás nélkül is csökkentették. Így pl. az AW 043 hibrid esetében 1997-ben minimális tüneti károsodás mellett szignifikáns termés csökkenést tapasztaltunk. Egyes hibridek jelentős tüneti károsodás esetén sem szenvedtek termésveszteséget. Így pl. a Sze TC 277 1999-ben. Az egyes herbicidek okozta fitotoxicitás mértéke a hibrid érzékenységén és a hibrid fejlettségén (a permetezéskor) kívül függött a permetezés előtti, alatti és utáni környezeti tényezőktől, mint a hőmérséklet. A szulfonilurea hatóanyaggal szembeni ellenállóságra nemesített új hibridek (Occitán SUMO, Furio SUMO) stressz körülmények alatt kezelve magas toleranciát mutattak. A hibrid-hatóanyag-környezeti feltételek összefüggéseinek feltárása, ismerete és gyakorlati alkalmazása hatékonyan segítheti a termelőket a herbicidek okozta károk elkerülésében. A termelő az adatok birtokában a kezelés előtt dönthet, hogy milyen herbicidet használ illetve a táj és a környezeti adatok, gyomosodás, környezeti feltételek ismeretében már a vetés előtt tervezheti a hibridválasztását. Szükséges lenne egy nemzeti adatbázis létrehozása, amely tartalmazná a táj, a zóna környezeti adatait az adott zónára javasolt hibrideket. Továbbá a hibridek herbicid reakcióját nem csak alapérzékenységi szinten, hanem az adott zónában-tájban várható környezeti stresszhatások alatti herbicid reakciót is.

SUMMARY

The data of this summary were based on experiments in1996-1997-1998-1999- 2000 of field trials conducted at two locations: at Debrecen-Látókép, at reseach center of Plant Production Department of Agrosciences Center of University of Debrecen (at that time Agricultural University of Debrecen) and at research center of Plant Production Department of St. Stephan’s University (at that time Agricultural University of Gödöllő. Purpose of trials were: to determine the response of different corn hybrids to sulfonylurea type herbicides under different environmental factors as temperature, to determine the effect of temperature to the respons of cultivars treated sulfonylurea herbicides . Also to determine selectivity of corn hybrids to sulfonilurea herbicides applied at different development stage of hybrids. The metabolisation of sulfonylurea type herbicides can be delayed under cold or heat stress conditions as temperature below than + 10 C during coupple of days before treatment or over + 25 C in time of treatment. Delayed degradation could lead damages.

During field studies in 1996, 1997, 1998, 1999 and 2000 112 corn hybrids were examined. Pi3515 Dahir Furio LG2447 PiX0965 V PiX0863 B Pi3752 Dante Furio Sumo Maraton Sahara Volens Pi3860 DK 352 G.2390 Monessa 3905 Samoa PiX 0876Z 4361 TC DK 366 Gabriella Mv 444 Stira PiX 0935 N 4390 TC DK 471 Goldaris Mv 484 Sze SC 289 PiX 0935R Bonanza 3769 Clarisia DK 493 Goldena Mv 514 Sze SC 348 PiX 0996 A 4532 SC DK 527 H 2390 Mv TC272 Sze SC 361 PiX 1026 J Alcyone DK 256 Hella Norma Sze SC 424 PiX0956 R Alpha DK 386 Horus NX 2742 Sze SC 427 PiX1094 M
Alvina 3514 DK 443 Hypnos NX 2743 Sze TC 247 Pi xo965U Anjou 235 DK 463 Kincs Occitán Sze TC 277 Pi xo978H AW 043 DK 471 KWS 313 Occitán Sumo Sze TC 294 Monalisa AW 143 Domingo KWS 353 Pelican Sze TC 358 AW 723 Dunia KWS-242 Peso Sze TC 367 Aztec Duplo KX 5364 pi 3730 Sze TC 373 Bella DUX CGS 2510 KX 6364 pi 3753 Sze TC 465 Borbála Emír KX 7366 pi X 0954D Sze TC 513 Caracas Evelina Lasko pi X 1005 Tornado Colomba Felike LG2231 Piroska Venusz Coralba 3437 Florencia LG2310 Reinold Veronika

During field studies in 1996,1997,1998,1999,and 2000 7 herbicides and combinations were examined. Examined herbicides /active ingredient/ Examined rate active ingredient g, ml, l/ha Examined rate in formulated p. g, ml, l/ha 25 % rimsulfuron 10-12,5 40-50 50 % rimsulfuron + 25 %thifensulfuron-methyl 10-12,5+4-6,25 20-25 rimsulfuron+dicamba 10+271 307 nicosulfuron 40 1 l, 20 nicosulfuron+dicamba 40 +271 1 l +o.3 l 75 % isoxaflutole 105 140 S- metolachlor+atrazine 1200+960 3000 30 % UAN liquid* 3000 10000 90% etoxy izodecil alcohol** 0.1 % cc

  • UAN liquid 28 % urea-ammonnitrát solution ** surfactant ** concentration of spray volume V/V %

Herbicides were applied at two application time regarding corn development stage . Early application was carried out at 4-5 leaves (BBCH 14-15) stage of corn and the late application was carried out at 6-7 leaves (BBCH 16-17) stage of corn. The data of temperature was recorded 5 days before and 5 days after the application. Application was carried out under stress condition as the temperature was permanently under +10 C or over +25 C. The development stage of corn also was recorded. The effect of two most common used sulfonilurea herbicides as rimsulfuron and nicosulfuron on 3 hybrids as Occitan, Bonanza and AW 043 were determine in 1997, 1998 and 1999. These hibrids were treated under stress condition at two development stage. The visual symptoms as deformation, stunting, necrosis, chlorosis and rat tailing were recorded 1-2 weeks after the treatment at first time, than secondly 6-8 weeks after the treatment. Before harvesting the cobs also was assest to determine any effect on them. The treated plants were compared with plants located at mechanicaly controlled plots. During assessment the frequency of symptoms on the treated plants and the intensity of symptoms on the plants were calculated. The yields of treated plots were compare each others and compare to the yield of mechanicaly controlled plots. The datas were examined statistically too. Summarising the result: Corn cultivars responded differently to the treatments. Hybrids responded to the herbicides treatment regarding their genetic component. Heavier and more permanent symptoms were observed if herbicides were applied at 6-7 leaves (BBCH 16-17) stage. Herbicides applied younger stage of corn at 4-5 leaves (BBCH 14-15) caused lighter symptoms and the plants recovered fast. Genetically susceptible hybrids like Occitan, Pactol, Emir and Samoa responded to the herbicides aggressively and yield lost was observed if the treatment was applied at 6-7 leaves (BBCH 16-17) stage. Even severe phyto and large yield lost was observed if susceptible cultivars were treated under hot temperature. These hybrids were Occitan, Emir, Pactol, Samoa. Low or hot temperatrure before, during and after the application influenced the response of hybrids to the herbicides. But some hybrid treated under hot temperature did not show strong visual symptoms and did not lost yield even the treatment was carried out at 6-7 leaves (BBCH 16-17) stage. These hybrids were PI x 1094, AW 723, KX 7366, Maraton, LG2310, DK 366, Hypnos, PI x 1026, Reseda, Monessa, Sze SC 424. Regarding average of hybrids the most damage was caused by rimsulfuron+thifensulfuron-methyl based herbicides. Dicamba herbicides caused tipical hormon symptoms if was applied during hot temperature. Symptoms were more severe and permanent if the temperature was increasing suddenly after treatment. No difference was found between nicosulfuron and rimsulfuron regarding response of 3 hybrids (Occitan, Aw o43 and Bonanza) during 1997, 1998 and 1999. The most susceptible hybrids amoung them was Occitan. Both herbicide reduced it’s yield but no difference was found between nicosulfuron and rimsulfuron. Both herbicide caused more severe injury if were applied at 6-7 leaves (BBCH 16-17) stage. Other experience was found that herbicides reduced some hybrids’ yield without remarkable visual injury. Like AW 043 responded in 1997. But some hibrids responded to the treatment with remarkable visual injury without any yield lost. Like Sze TC 277 responded in 1999. The special sulfonylurea tolerant hybrids like Occitan SUMO and Furio SUMO showed high tolerancy against these herbicides even they were treated under stress temperature. These data can help the growers, farmers to select hybrids to cultivate under unfavorable environmental condition. I suggest to use these test methods to find out the response of hybrids to herbicides during under hot and cold temperature. It would be useful to establish a data base reachable for growers to help him/her choice of hybrids.

Leírás
Kulcsszavak
kukoricahibrid, herbicidérzékenység, stresszállapot, gyomirtás, Maize hybrid, herbicide sensitivity, stress conditions, weed control
Forrás