Kiégés vizsgálata - A szülők szerepe a pedagógusok kiégésében

Dátum
Szerzők
Jablonszki, Mónika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom témájának tudatosan olyan probléma feldolgozását választottam, mely jelen van a saját és a közvetlen környezetem életében. Az óvodai képzés után a gyerekek nyolc évet töltenek azzal, hogy megalapozzák a későbbi jövőjüket. Természetesen a közoktatás minden szegmense nagyon fontos tanulók fejlődése szempontjából, de mégis az általános iskola az, ahol a legtöbb évet töltenek a gyerekek, a tanulási képességeik ebben az életkorban fejlődnek leginkább. A munkám során egy olyan intézményt vizsgáltam, ahol előfordult már a kiégés miatt pályaelhagyás. A kutatás helyszínéül egy olyan iskolát választottam, akiknek az estével magánéletem során találkoztam. Törekedtem rá, hogy a téma kényes mivolta miatt ne lehessen ráismerni az adott oktatási intézményre. Szeretném feltárni az intézmény jelenlegi helyzetét, hogy a mostani pedagógusok milyen veszélyesztetteségi állapotban vannak a kiégés szempontjából, milyen hatásokkal van ez az oktatás mentére. Kérdőíves kutatás során kapott válaszok elemzése mellett vonom le a következtetéseimet, és támasztom alá a feltevéseimet. A dolgozatom egy konkrét példán keresztül mutatja be a kiégés fázisait, a velejáró nehézségeket. A szülők és tanár szerepét, és a felmerült konfliktust, ami odáig vezetett, hogy egy gyakorló tanár pályamódosításra kényszerült. Vizsgálom az intézmény szerepét, hogy segítette a dolgozó munkáját, és hogy kezelte a szülői jelzéseket. Szeretnék rávilágítani, hogy a történtek, hogyan befolyásolták az iskola jövőjét. Ez a konkrét eset nyomat hagyott e az ott dolgozók életét, és hatással van e a döntéseikre. Szeretném bemutatni a szülők viszonyát az iskolához, és a tanárokhoz. Véleményem szerint a kiégés folyamatának a megismerése a példákon keresztül lehetséges. Szeretném a tanulmányom tapasztalatokat a saját óvodapedagógiai munkám során is hasznosítani. A szakdolgozat egy olyan témát boncolgat, amire nincs teljesen jó megoldás, jó ötlete és jó gyakorlatok vannak, amit a munkánk beépítésébe magunknak kell megoldanunk.
Leírás
Kulcsszavak
Kiégés
Forrás