A konvencionális és ökológiai gazdálkodás környezeti hatásainak összehasonlítása anyagáram elemzéssel

Dátum
Szerzők
Kádár, Szilárd
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Földünk keletkezése óta nagy változásokon ment keresztül. Eleinte ezt élettelen tényezők okozták, majd egyre fontosabb szerephez jutott az élővilág. Napjainkban már kiemelkedő az emberi tényező. Az ipari forradalomtól kezdődő népességnövekedés olyan komoly kihívásokat állít elénk, mint a klímaváltozás hatásai és a növekvő élelmiszerek iránti kereslet. Jelenleg a népesség már jócskán meghaladta a 7,5 mrd főt és várhatóan 2050-re eléri a 9.2 milliárdos lélekszámot. Tehát a népességnövekedés és az ebből fakadó élelmezési kényszer komoly aggodalomra adhat okot. További probléma, hogy a természeti erőforrások: a talaj, a biodiverzitás, a növényi tápanyagok, az energia és a víz is korlátozottan állnak rendelkezésünkre. Tehát egyre sürgetőbbé válik az erőforrás hatékony gazdálkodási eljárások alkalmazása, az erőforrás használatának redukálása és az újrahasznosítás mértékének növelése. Ennek érdekében két gazdálkodási módszert hasonlítok össze: az ökológiai és a konvencionális gazdálkodást. Kérdés, hogy melyik gazdálkodási forma bizonyul erőforráshatékonyabbnak. Ennek meghatározását egy anyagáram elemzéssel (MFA) végeztem el. Ez az elemzési mód lehetővé teszi, hogy figyelembe vegyük a specifikus tényezők áramlását egy adott helyen és időben. A számolásokhoz 3 konvencionális és 3 ökológiai gazdálkodást hasonlítottam össze. A kapott eredményekből kiderül, hogy egy kilogramm output megtermelése a biológiai gazdálkodásokban a búza esetén 0,37-0,77-3,7 kg, a napraforgó esetében 0,69-1,4-5,77 kg anyagállomány, illetve a búza esetén 0,11-0,18-1,47 kg; a napraforgó esetén 4,1-12,15-12,63 kg input felhasználást igényelte. A felmérés a konvencionális gazdálkodások esetén a búza termesztéséhez 0,48-0,77-1,62 kg; a napraforgó esetén 0,69-0,81-2,43 kg anyagállomány, illetve a búza esetén 0,09-0,12-0,14 kg; a napraforgó esetén 0,08-0,12-0,14kg Input felhasználás igényelte. A hozamok tekintetében átlagosan a búza esetén 28,18 %-os; a napraforgó esetén 47,68%-os; a hozameltérést kalkuláltam. Így 1 kg élőtömeg előállítása ökológiai termesztéstechnológiával a búza esetében átlagosan 0,05kg a napraforgó esetében 0,09kg CO2 kibocsátást eredményezett. Konvencionális ternesztéstechnológia esetén átlagosan a búza 0,04 kg, a napraforgó 0,06 kg CO2 kibocsátást eredményezett.
Leírás
Kulcsszavak
anyagáram elemzés, Co2, Stock, Flow, Output, anyagállomány, anyagáram, öko, bio, konvencionális
Forrás