A munkaerő kiválasztás folyamata, módszerei

Dátum
2014-06-06T13:02:46Z
Szerzők
Béda, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A munkaerő biztosításának egyik jelentős lépése a toborzás után a kiválasztás folyamata.A dolgozat az elméleti rendszerezés után egy debreceni építőipari vállalat gyakorlata alapján tekinti át a témát.Az első részben tételesen elemzésre kerül a humán menedzsment megváltozott szerepe, tevékenységei.Ezt követően a munkaerő biztosításának kérdéskörével foglalkozom, azon belül is választott témám a kiválasztás folyamata és rendszere.A módszerek elemzése különösen fajsúlyos része a dolgozatnak.Érdekességképpen az egyik új szemlélet, az Enneagram módszerére is kitérek.A második fejez a gyakorlati megvalósulását mutatja a választott témámnak.A dolgozat alapvetően azt tárja fel, hogy napjaink megváltozott világában egyre inkább rákényszerülnek a cégek a tudatos kiválasztásra.
Leírás
Kulcsszavak
kiválasztás
Forrás