Problémamegoldás és konfliktuskezelés gyakorlata intézményemben

Dátum
Szerzők
Szántóné Palsák, Nóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A mindennapjainkhoz hozzátartoznak a konfliktusok. Bármennyire is szeretnénk ezek elkerülése lehetetlen. A konfliktusok bemutatására az iskolai színteret választottam. Kutatásomat a tuzséri Lónyay Menyhért Általános Iskolában végeztem. Ez a színtér megfelelő a konfliktushelyzetek bemutatására, hiszen itt egy bonyolult többszereplős kapcsolati háló alakult ki, alá- és fölérendeltségi viszonyokkal. Az iskolai élet szereplői a tanárok, diákok és a szülők.Ezen szereplők egymás közötti kapcsolatait, konfliktusait vizsgálom esettanulmányokkal és kérdőíves vizsgálattal.Arra is kíváncsi voltam, hogy milyen konfliktus helyzetek alakulnak ki a vizsgált intézményben, és ezeket, hogyan oldják meg egy olyan iskolában, ahol a hátrányos helyzetű tanulók száma jelentős. Az intézményben a pedagógusok milyen konfliktushelyzetekkel találkoznak és azokat hogyan oldják meg.
Leírás
Kulcsszavak
konfliktus, hátrányos helyzet, iskolai nevelés
Forrás