Az inklúzióhoz vezető utak a Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégiumban

Dátum
Szerzők
Pór-Tóth, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A témaválasztás aktualitását a napjainkban megfigyelhető együttnevelésre való törekvések adták. A szakdolgozatban a sajátos nevelési igényű tanulók és szüleik véleményét, valamint a velük foglalkozó pedagógusok attitűdjét vizsgáltam az inklúzív neveléssel, oktatással kapcsolatban. Kutatásom során az Inklúziós index segédanyagait használva kívánom elérni, hogy az inklúzióval kapcsolatos célkitűzések megvalósításra kerüljenek, a tanítási, tanulási folyamatban való részvétel növekedjen. A feltárt adatokkal kiindulópontot kívánok adni az előmozdítást szolgáló beavatkozások elősegítéséhez, amely várhatóan hozzájárul a befogadó iskolák kialakulásához.
Leírás
Kulcsszavak
inklúzió, integráció, sajátos nevelési igény
Forrás