On clause-initial discourse-related constructions in English and Hungarian

Absztrakt
Az értekezés az angol és magyar nyelv olyan mondatszerkezeteivel foglalkozik a Lexikai-Funkcionális Grammatika (LFG) elméleti keretében, melyekben valamely diskurzusperiférikus összetevő balperiférikus pozíciót foglal el. A vizsgált mondattípusok a következők: topikalizáció (TOP-Eng), tagmondateleji adjuntumok (Clause-initial adjuncts, CIADJ-Eng) és balra kihelyezés (Left-dislocation, LD-Eng) az angolban, valamint balra kihelyezés (LD-Hun) és operátor-előrevivés (Operator fronting, OF) a magyarban. A cél az, hogy ezen szerkezetek megfelelő elemzést kapjanak, különös tekintettel a szintaxisra és az információs szerkezetre. // The dissertation investigates discourse-related clause-initial constructions within the framework of Lexical-Functional Grammar (LFG). The following structures are to be scrutinized: English Topicalization (TOP-Eng), Clause-initial adjuncts (CIADJ-Engs) and Left-dislocation (LD-Eng); Hungarian Left-dislocation (LD-Hun) and Operator fronting (OF). The overall goal is to provide an adequate account for these structures especially with regards to their syntactic and information-structural properties.
Leírás
Kulcsszavak
információs szerkezet - information-structure, balperiférikus szerkezetek - left-peripheral constructions, lexikai-funkcionális grammatika - lexical-functional grammar
Forrás