Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek társas helyzete (az őket nevelő (gyógy)pedagógusok nézőpontjából)

Dátum
Szerzők
Zsurka, Lilla Ildikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatban az együttnevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű gyerekek társas helyzetét és kapcsolatait vizsgáltam. Az elméleti részben tanulmányok segítségével körvonalaztam a kutatásomat. Kutatásomban többek között olyan kérdésekre kerestem a válaszokat, hogy a milyen kapcsolataik vannak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, hogy érzik magukat a többségi intézményben. Az együttnevelésben részt vevő tipikus fejlődésű társaik mennyire fogadják el Őket. Vizsgálatom kérdőívek segítségével készítettem el,amit online formában töltöttek ki integráló intézmények pedagógusai.
Leírás
Kulcsszavak
együttnevelés, sajátos nevelési igény
Forrás