Az intézményes nevelés hatásai és különbségei a bölcsődei és óvodai művészeti tevékenységek tükrében

Dátum
Szerzők
Nyics, Lili Dorina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomamunkámban feltérképeztem milyen hatást gyakorol, és milyen előnyei vannak a bölcsődei szabad művészeti nevelésnek az óvodai kiscsoportra vonatkoztatható kötetlen művészeti tevékenységekre. Célom, hogy feltárjam a két intézményben jellemző művészeti nevelés sajátosságait, lehetőségeit mind elméleti síkon, mind a gyakorlati tapasztalatok által. Továbbá, hogy utánkövetéssel megbizonyosodást nyerjek afelől, hogy a bölcsődei művészeti nevelés hogyan befolyásolja az óvodában nyújtott aktivitást. A bölcsődei és óvodai művészeti nevelés elméleti hátterét és gyakorlati alapját Forrai Katalin és Gyöngy Kinga inspirálta, akiknek a munkássága napjainkban elengedhetetlen fontosságú. A kutatásom bölcsődére vonatkozó része a saját tapasztalataimon alapszik, melyeket az előre összeállított kérdőívekben rögzítettem három hónapon keresztül, továbbá az óvodai három hónapos időintervallumban történteket a kinevezett óvodapedagógus jegyezte le, a koronavírus által okozott vészhelyzet okán. Az eredményeimet ezen kérdőívek elemzésével, összevetésével és az összefüggések feltárásával értelmeztem. Az eredményeim hozzávetőlegesen alátámasztották az előre meghatározott hipotéziseimet, miszerint a korai életszakaszban történő művészeti nevelés motivációtól, környezettől, lehetőségektől függően meghatározó a korai életévekben. Kulcsszavak: bölcsőde, óvoda, művészeti nevelés, koragyermekkor, gyermek.
Leírás
Kulcsszavak
bölcsőde, óvoda, művészeti nevelés, koragyermekkor, gyermek
Forrás