Az intézményes nevelés hatásai és különbségei a bölcsődei és óvodai művészeti tevékenységek tükrében

dc.contributor.advisorSzűcs, Tímea
dc.contributor.authorNyics, Lili Dorina
dc.contributor.departmentDE--Bölcsészettudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2021-04-13T12:40:53Z
dc.date.available2021-04-13T12:40:53Z
dc.date.created2021-04-12
dc.description.abstractA diplomamunkámban feltérképeztem milyen hatást gyakorol, és milyen előnyei vannak a bölcsődei szabad művészeti nevelésnek az óvodai kiscsoportra vonatkoztatható kötetlen művészeti tevékenységekre. Célom, hogy feltárjam a két intézményben jellemző művészeti nevelés sajátosságait, lehetőségeit mind elméleti síkon, mind a gyakorlati tapasztalatok által. Továbbá, hogy utánkövetéssel megbizonyosodást nyerjek afelől, hogy a bölcsődei művészeti nevelés hogyan befolyásolja az óvodában nyújtott aktivitást. A bölcsődei és óvodai művészeti nevelés elméleti hátterét és gyakorlati alapját Forrai Katalin és Gyöngy Kinga inspirálta, akiknek a munkássága napjainkban elengedhetetlen fontosságú. A kutatásom bölcsődére vonatkozó része a saját tapasztalataimon alapszik, melyeket az előre összeállított kérdőívekben rögzítettem három hónapon keresztül, továbbá az óvodai három hónapos időintervallumban történteket a kinevezett óvodapedagógus jegyezte le, a koronavírus által okozott vészhelyzet okán. Az eredményeimet ezen kérdőívek elemzésével, összevetésével és az összefüggések feltárásával értelmeztem. Az eredményeim hozzávetőlegesen alátámasztották az előre meghatározott hipotéziseimet, miszerint a korai életszakaszban történő művészeti nevelés motivációtól, környezettől, lehetőségektől függően meghatározó a korai életévekben. Kulcsszavak: bölcsőde, óvoda, művészeti nevelés, koragyermekkor, gyermek.hu_HU
dc.description.courseNeveléstudományihu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent114hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/305762
dc.language.isohuhu_HU
dc.language.isoenhu_HU
dc.subjectbölcsődehu_HU
dc.subjectóvoda
dc.subjectművészeti nevelés
dc.subjectkoragyermekkor
dc.subjectgyermek
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Neveléstudományhu_HU
dc.titleAz intézményes nevelés hatásai és különbségei a bölcsődei és óvodai művészeti tevékenységek tükrébenhu_HU
Fájlok