Rugalmas felmondás? A munkáltatói felmondással szembeni követelmények újabb joggyakorlatának főbb irányvonalai

Dátum
Szerzők
Kótai, Mária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A mai világban az emberek meghatározó részét érinti a munkajog. Dolgozatomban azt szerettem bemutatni, hogyan is került szabályozásra a felmondás, legfőképpen pedig, hogy a munkáltató által közölt felmondás indokolása milyen változásokon ment keresztül, valamint ebben milyen szerepet játszott, és a mai napig milyen szerepet játszik maga a bíróság. Ezáltal a munkaviszony egyoldalú megszüntetési módjával, a felmondással foglalkoztam, azon belül pedig a munkáltató általi felmondás indokolására helyeztem a hangsúlyt, ezen keresztül pedig arra kerestem a választ, hogy jelenleg valóban olyan rugalmas-e a felmondás, mint ahogyan azt a jogalkotók és jogalkalmazók szerették volna eredetileg.
Leírás
Kulcsszavak
felmondás, felmondás indokolása, MK 95.
Forrás