Az NFAP2 Candida-ellenes fehérje dinamikai tulajdonságainak és kalixarén kötésének vizsgálata NMR módszerekkel

Dátum
Szerzők
Kerner, Kinga
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az egyre növekvő antibiotikum rezisztencia kialakulása miatt egyre sürgetőbb feladat a hatékonyabb terápiás eljárások kidolgozása a súlyos, gyakran halálos kimenetelű fertőzések leküzdéséhez. Ehhez szükség van többek közt olyan új antifungális fehérjékre, melyek nem toxikusak a humán felhasználás során. Az egyik ilyen – néhány éve felfedezett – kis diszulfid fehérje az NFAP2. Az NFAP2 Candida-ellenes fehérje korábbi NMR spektroszkópiai jelhozzárendelése nem volt teljes, mert néhány aminosav – 3Thr, 4Ser, 16Lys, 17His és részlegesen a 22Gly – nem adott jelet a spektrumokban. A jelek hiányának az lehet az oka, hogy a kérdéses egységek a fehérje – NMR időskálán – dinamikus régiójában találhatók. NMR módszerekkel a mozgékony régiók akkor jellemezhetők jól, ha a jelek egyáltalán észlelhetők. NMR relaxációs vizsgálataink azt mutatták, hogy a nem detektált aminosav egységek a mozgékonynak talált, ám még detektálható egységek közelében vannak ami korábbi feltételezésünket igazolja. Ez a fehérjén belül elsősorban a 2-5, valamint a 15-22 szekvencia részletet jelenti. Szegedi kutatók azonosították az NFAP2 fehérje antifungális hatásáért felelős részét, mely átfed az általunk talált dinamikailag aktív régiókkal. Mivel az NFAP2 fehérje NMR szerkezetmeghatározása a hiányzó jelek, illetve a mozgékony régiók jelenléte miatt nehézségekbe ütközik, így szerves makrociklusos molekulákhoz való komplexálással próbáltuk stabilizálni az NFAP2-t. Ez a módszer a PAF antifungális fehérjénél korábban már működött; lehetővé tette a PAF kristályosítását, és röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározását. A komplex képzés igazolásához szulfonátokalix[n]arén, n = 4, 6, 8 vegyületekkel titráltuk a 15N jelölt NFAP2-t, amit a kétdimenziós 15N-1H NMR HSQC spektrumok felvételével követtünk. Két makrociklus kötődését észleltük (n = 4, 6), míg n=8 esetén nem végeztünk kísérleteket. Azt reméljük, hogy az NFAP2 szerkezete egy alkalmas komplexben stabilizálódhat, ami lehetővé teszi az NMR oldatfázisú, és / vagy a röntgen-krisztallográfiai térszerkezet meghatározását.
Leírás
Kulcsszavak
NFAP2, antifungális fehérje, relaxáció, kalixarének, fehérjedinamika
Forrás