Az NFAP2 Candida-ellenes fehérje dinamikai tulajdonságainak és kalixarén kötésének vizsgálata NMR módszerekkel

dc.contributor.advisorBatta, Gyula
dc.contributor.advisordeptDebreceni Egyetem::Természettudományi és Technológiai Kar::Kémiai Intézethu_HU
dc.contributor.authorKerner, Kinga
dc.contributor.departmentDE--Általános Orvostudományi Karhu_HU
dc.contributor.opponentBak, István
dc.contributor.opponentdeptDebreceni Egyetem::Gyógyszerésztudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2019-01-17T10:03:40Z
dc.date.available2019-01-17T10:03:40Z
dc.date.created2018
dc.description.abstractAz egyre növekvő antibiotikum rezisztencia kialakulása miatt egyre sürgetőbb feladat a hatékonyabb terápiás eljárások kidolgozása a súlyos, gyakran halálos kimenetelű fertőzések leküzdéséhez. Ehhez szükség van többek közt olyan új antifungális fehérjékre, melyek nem toxikusak a humán felhasználás során. Az egyik ilyen – néhány éve felfedezett – kis diszulfid fehérje az NFAP2. Az NFAP2 Candida-ellenes fehérje korábbi NMR spektroszkópiai jelhozzárendelése nem volt teljes, mert néhány aminosav – 3Thr, 4Ser, 16Lys, 17His és részlegesen a 22Gly – nem adott jelet a spektrumokban. A jelek hiányának az lehet az oka, hogy a kérdéses egységek a fehérje – NMR időskálán – dinamikus régiójában találhatók. NMR módszerekkel a mozgékony régiók akkor jellemezhetők jól, ha a jelek egyáltalán észlelhetők. NMR relaxációs vizsgálataink azt mutatták, hogy a nem detektált aminosav egységek a mozgékonynak talált, ám még detektálható egységek közelében vannak ami korábbi feltételezésünket igazolja. Ez a fehérjén belül elsősorban a 2-5, valamint a 15-22 szekvencia részletet jelenti. Szegedi kutatók azonosították az NFAP2 fehérje antifungális hatásáért felelős részét, mely átfed az általunk talált dinamikailag aktív régiókkal. Mivel az NFAP2 fehérje NMR szerkezetmeghatározása a hiányzó jelek, illetve a mozgékony régiók jelenléte miatt nehézségekbe ütközik, így szerves makrociklusos molekulákhoz való komplexálással próbáltuk stabilizálni az NFAP2-t. Ez a módszer a PAF antifungális fehérjénél korábban már működött; lehetővé tette a PAF kristályosítását, és röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározását. A komplex képzés igazolásához szulfonátokalix[n]arén, n = 4, 6, 8 vegyületekkel titráltuk a 15N jelölt NFAP2-t, amit a kétdimenziós 15N-1H NMR HSQC spektrumok felvételével követtünk. Két makrociklus kötődését észleltük (n = 4, 6), míg n=8 esetén nem végeztünk kísérleteket. Azt reméljük, hogy az NFAP2 szerkezete egy alkalmas komplexben stabilizálódhat, ami lehetővé teszi az NMR oldatfázisú, és / vagy a röntgen-krisztallográfiai térszerkezet meghatározását.hu_HU
dc.description.courseklinikai laboratóriumi kutató mesterképzéshu_HU
dc.description.courseactnappalihu_HU
dc.description.courselangmagyarhu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent37hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/263041
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectNFAP2hu_HU
dc.subjectantifungális fehérjehu_HU
dc.subjectrelaxációhu_HU
dc.subjectkalixarénekhu_HU
dc.subjectfehérjedinamikahu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Biológiai tudományok::Biofizikahu_HU
dc.titleAz NFAP2 Candida-ellenes fehérje dinamikai tulajdonságainak és kalixarén kötésének vizsgálata NMR módszerekkelhu_HU
Fájlok