A kénezés és a levegőztetés hatása a bor kémiai és érzékszervi paramétereire

Dátum
2012-05-24T13:06:50Z
Szerzők
Cseh, Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkám során, ha nem is túl mélyen, de legfőképpen a kénezés és levegőztetés műveleteibe mélyedve próbáltam információt gyűjteni arról, hogy ezek a technológiai lépések milyen hatással vannak a borra annak életpályája folyamán. A kénezés szempontjából elmondható, hogy egyetlen negatív tulajdonságot sem tulajdonítottam hatásának, épp ellenkezőleg: a kénessav kifejtette pozitív hatását. A borok megőrizték ízüket, zamatukat, és minőségüket. A levegőztetést illetően legfontosabbnak tartom kiemelni, hogy néhány esetben ennek tulajdonítható a túloxidált, acetaldehides, kenyeres íz világ, valamint a csekély vagy nulla CO2 tartalom. Utóbbi természetesen következhet a helytelen palackozásból vagy tárolásból is.
Leírás
Kulcsszavak
bor kémia, pH, bor kénezés, bor levegőztetés
Forrás