Háztartási stratégiák a szegények körében

Dátum
Szerzők
Pásztor, Teréz
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a háztartási stratégiákat vizsgáltam a szegények körében. Arra kerestem a választ, hogyan alkalmazkodnak ezek az emberek a szegénységhez, és milyen képességeket, skilleket fejlesztenek ki ahhoz, hogy valamivel jobb legyen. Elsőként magával a szegénységgel foglalkoztam. Az ehhez kapcsolódó fogalmak meghatározásával a probléma általános jellemzőinek, okainak jártam utána. Ezt követően megvizsgáltam a város illetve a falu bontásában a depriváltak életkörülményeit. Majd a jövedelem és a fogyasztás összefüggéseit vizsgáltam meg. Szűkítve a kört a szegények túlélési stratégiáit vettem nagyító cső alá. Végül a kutatásomat mutattam be, és a benne elért eredményeket taglaltam. Módszerként a félig strukturált mélyinterjút választottam. Alanyaimat a szubjektív szegénységi kritérium alapján választottam ki. Az irodalom és a kutatás alapján az első hipotézisem, miszerint a falun lakó szegénységben élők többségében nem képesek önellátó életmódot folytatni, igazolódott. A második hipotézisem, miszerint a városi és falusi háztartások pénzfelhasználása különbözik egymástól, szintén igazolódott. Harmadik hipotézisem: a városban élő szegények nagyobb mértékben férnek hozzá valamennyi szociális szolgáltatáshoz, ugyancsak bebizonyosodott.
Leírás
Kulcsszavak
szegénység, depriváció, falu, város
Forrás