Háztartási stratégiák a szegények körében

dc.contributor.advisorKrémer, Balázs
dc.contributor.authorPásztor, Teréz
dc.contributor.departmentDE--Bölcsészettudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2016-05-17T08:02:38Z
dc.date.available2016-05-17T08:02:38Z
dc.date.created2016-03-24
dc.description.abstractDolgozatomban a háztartási stratégiákat vizsgáltam a szegények körében. Arra kerestem a választ, hogyan alkalmazkodnak ezek az emberek a szegénységhez, és milyen képességeket, skilleket fejlesztenek ki ahhoz, hogy valamivel jobb legyen. Elsőként magával a szegénységgel foglalkoztam. Az ehhez kapcsolódó fogalmak meghatározásával a probléma általános jellemzőinek, okainak jártam utána. Ezt követően megvizsgáltam a város illetve a falu bontásában a depriváltak életkörülményeit. Majd a jövedelem és a fogyasztás összefüggéseit vizsgáltam meg. Szűkítve a kört a szegények túlélési stratégiáit vettem nagyító cső alá. Végül a kutatásomat mutattam be, és a benne elért eredményeket taglaltam. Módszerként a félig strukturált mélyinterjút választottam. Alanyaimat a szubjektív szegénységi kritérium alapján választottam ki. Az irodalom és a kutatás alapján az első hipotézisem, miszerint a falun lakó szegénységben élők többségében nem képesek önellátó életmódot folytatni, igazolódott. A második hipotézisem, miszerint a városi és falusi háztartások pénzfelhasználása különbözik egymástól, szintén igazolódott. Harmadik hipotézisem: a városban élő szegények nagyobb mértékben férnek hozzá valamennyi szociális szolgáltatáshoz, ugyancsak bebizonyosodott.hu_HU
dc.description.correctorBK
dc.description.courseSzociálpolitikahu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent127hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/227479
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectszegénységhu_HU
dc.subjectdepriváció
dc.subjectfalu
dc.subjectváros
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Társadalomtudományokhu_HU
dc.titleHáztartási stratégiák a szegények körébenhu_HU
Fájlok