A 4-es helyzetben szubsztituálatlan 2H-1,2,3-benzotiadiazin-1,1-dioxidok redukálása és alkilezési reakciói

Dátum
Szerzők
Pandur, Angéla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kiindulási benzaldehid szubsztituenseinek függvényében kiválasztott szintézisúton előállított 2-es helyzetben szubsztituálatlan alapvegyületnek részletesen tanulmányoztuk az N-alkilezési és C=N kettős kötés telítési reakcióit. Vizsgáltuk az alkilezés és a redukálás sorrendjét különböző szubsztituensek jelenlétében, különböző reakciókörülmények között. Kétféle alkilezést és többféle redukálást kipróbáltunk. Igazoltan mindig két komponens képződött. Mindkét komponenst tiszta állapotban nyertük ki, kromatográfiás eljárás nélkül. Az szintézisek során sikerült mezoionos szerkezetű struktúrát bizonyítanunk.
Leírás
Kulcsszavak
benzotiadiazin redukció alkilezés
Forrás