Fizetési meghagyásos eljárás a közjegyzők hatáskörében

Dátum
Szerzők
Hortó, Edina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A tudományos érdektelenség megszűnni látszik, és a közjegyzői jog a polgári eljárásjog egyik jelentős területévé vált. Magyarországon a közjegyzők hatáskörébe számos polgári nemperes eljárás tartozik. Ezek között találhatóak olyan nemperes eljárások, amelyek a mindennapi életben kevésbé vannak jelen, illetve vannak olyanok is, amelyekkel egy közjegyző munkája során nap, mint nap találkozik. Ilyen nemperes eljárás a fizetési meghagyásos eljárás is, melyet szakdolgozatomban kívánok bemutatni. A magyar közjegyzői eljárásokban, különösen a fizetési meghagyásos eljárásban metamorfózis következett be. A 2009. évi L. törvény megalkotásával kiemelte azt a jogalkotó, s így külön törvényben került szabályozásra. A korábban bírósági hatáskörben lévő fizetési meghagyásos eljárások lebonyolítása közjegyzői hatáskörbe kerültek, ezzel jelentősen megváltoztatva a közjegyzői tevékenységet. A cél a bíróságok tehermentesítése volt a perek egy része alól. A fizetési meghagyás a pénzkövetelések gyors és hatékony behajtásának eszköze. A közjegyzőkre még nagyobb felelősség hárult az automatizált feldolgozású, egységes digitális rendszernek köszönhetően. Hiszen, ha a közjegyző elmulasztja határidőben kibocsátani a fizetési meghagyást, akkor ezt az elektronikus rendszer automatikusan megteszi a közjegyző nevében és felelősségére. Dolgozatomban, első sorban a közjegyzői hatáskörbe utalt fizetési meghagyásos eljárással foglalkozom, azonban elkerülhetetlennek tartom, hogy a dolgozatom bevezetőjét követően, néhány gondolat erejéig megismerkedjünk a közjegyzőség történeti kialakulásával, illetve annak fejlődésével. Célom – a fizetési meghagyásos eljárás bemutatása mellett –, hogy egy átfogó képet nyújtsak a közjegyzőkről, a közjegyzői tevékenységről, ezért a történeti áttekintés után, a mai közjegyzői szolgálat keletkezését, a kinevezés menetét, részben a közjegyző helyettest és közjegyzőjelöltet, illetve a közjegyzői szolgálat megszűnésének eseteit tárgyalom az 1991. évi XLI. törvény alapján. Ezt követően pedig dolgozatom jelentős részében a fizetési meghagyásos eljárást tárgyalom. Napjainkban számtalan fizetési meghagyás kerül kibocsátásra a közjegyzők által, a közjegyzői hatáskörébe utalt polgári nemperes eljárások közül ezen eljárás igen nagy jelentőséggel bír. A fizetési meghagyás egy olyan határozat, amelynek kiadása pénzbeli visszatartást von maga után, és amint jogerőre emelkedik, ugyanolyan hatályú, mint egy jogerős bírósági ítélet, tehát ez alapján akár végrehajtás is indítványozható.
Leírás
Kulcsszavak
Közjegyző, fizetési meghagyásos eljárás, hatáskör, nemperes eljárás
Forrás