Evaluation of quality models and external evaluation techniques used in Hungarian hospitals

Dátum
Szerzők
Dombrádi, Viktor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az európai kórházakban leggyakrabban használt minőségügyi modellek az ISO tanúsítások, az EFQM kiválósági modell, a vizitációs modell és az akkreditáció. Annak ellenére, hogy az ISO 9001-et széles körben használják a gyakorlatban a legtöbb kutatás eddig az akkreditáció hatására irányult. Összességében számos előnye van mind az akkreditációnak mind az ISO 9001-nek. Ennek ellenére nem volt ismert, hogy az ISO 9001 mennyire eredményes az egészségügy-specifikus standardokkal kiegészítve illetve azok nélkül, továbbá hogy milyen tényezők járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a kórházak belépjenek egy akkreditációs programba. Az értekezésemben bemutatott elemzések ezekre a kérdésekre kerestek választ. Az első vizsgálathoz az Egészségbiztosítási Felügyelet 2009-re vonatkozó felmérését, míg a másodikban a 2013-ra vonatkozó országos kórházi felmérést és a Magyar Állami Kincstár adatbázisait használtuk fel. A két statisztikai elemzésbe 53 illetve 44 magyarországi általános kórházat vontunk be. Eredményeink szerint azok a kórházak, amelyek az ISO 9001-et használták önmagában, vagy a MEES-el kombinálva, szignifikánsan jobb eredményt értek el minőségirányítás és humán erőforrás menedzsment terén, mint azok a kórházak, amelyek nem rendelkeztek semmilyen tanúsítvánnyal. Viszont nem találtunk szignifikáns különbséget, azon kórházak között, amelyek mind a két tanúsítvánnyal, vagy csak ISO 9001-el rendelkeztek. Ez alapján az egészségpolitikai döntéshozóknak mérlegelniük kellene az ISO 9001 és/vagy az EN 15224 támogatását, továbbá egy integrált minőségügyi modell kialakítását is az egészségügyben. A BELLA akkreditációs program felkészítő projektjében résztvevő és abból kimaradó kórházak között semmilyen téren nem találtunk szignifikáns különbséget. Ezért, amennyiben a BELLA akkreditációs program elindul, akkor az akkreditált és nem akkreditált kórházak közötti különbséget ezzel a minőségügyi modellel lehet majd magyarázni.
The most common quality models used in European hospital care are ISO certifications, EFQM excellence model, visitate, and accreditation. Most studies thus far have focused on the impact of accreditation despite of the widespread application of ISO 9001. Overall, many positive benefits can be attributed to both accreditation and ISO 9001. However, it was still yet unknown how ISO 9001 performs with and/or without healthcare-specific standards, and what hospital characteristics may contribute to the introduction for an accreditation programme. The overall goal of the analyses presented in this thesis was to answer these questions. For the first investigation the database of the 2009 Health Insurance Supervisory Authority survey was used, while for the second one the databases from the 2013 national hospital survey and from the Hungarian State Treasury were utilised. 53 and 44 Hungarian general hospitals were included in the two statistical analyses, respectively. We found that hospitals with ISO 9001 alone or in combination with the HHCS significantly outperformed hospitals with no certifications in terms of quality management and human resource management. However, no significant differences were observed when the hospitals with both certifications were compared with hospitals with ISO 9001 only. Therefore health policy makers should consider supporting ISO 9001 and/or EN 15224. Also the creation of an integrated quality model for healthcare should also be considered. When comparing the hospitals that joined the preparatory project for a newly developed BELLA accreditation programme to those that did not, no statistically significant differences were found in any of the examined outcomes. Thus, provided that the BELLA accreditation programme launches, then future differences between the accredited and non-accredited hospitals could be solely attributed to this quality model.
Leírás
Kulcsszavak
akkreditáció, accreditation, egészségügy, kórház, Magyarország, ISO tanúsítás, betegbiztonság, minőségirányítás, minőségügyi modell, healthcare, hospital, Hungary, ISO certification, patient safety, quality management, quality model
Forrás