C-Glikozil- és glikozil-amino-heterociklusok szintézise

Absztrakt
Kutatócsoportunkban többek között az N-acil-β-D-glükopiranozil-aminok, az N-aril-β-D-glükopiranozil-karbamidok és az N-acil-β-D-glükopiranozil-karbamidok amid egységeinek bioizoszter helyettesítésének lehetőségeit vizsgálják. Ehhez a kutatási témához kapcsolódva célunk az N-acil-β-D-glükopiranozil-aminokban lévő amid egység 1,2,4-triazol, az N-aril-β-D-glükopiranozil-karbamidok amid egységeinek 1,3,4-oxadiazol, 1,3,4-tiadiazol és az N-acil-β-D-glükopiranozil-karbamidok első amid egységének 1,3,4-oxadiazol és 1,3,4-tiadiazol gyűrűkkel történő helyettesítése volt. In our research group synthesis of glucose analogue glycogen phosphorylase inhibitors has been studied for 15 years. As a part of this work I prepared new potential GP inhibitors, which may contribute to a new therapy of type 2 diabetes. The aim of our work was to replace the NHCO moiety of N-acyl-β-D-glucopyranosyl amines, N-aryl-β-D-glucopyranosyl ureas, and the first amide moiety of N-acyl-β-D-glucopyranosyl urea with non-classical heterocyclic bioisosters such as 1,2,4-triazole, 1,3,4-oxadiazole, and 1,3,4-thiadiazole rings. Heterocyclic compounds were designed and prepared to get insight into their structure–activity relationships.
Leírás
Kulcsszavak
C-Glikozil- és glikozil-amino-heterociklusok, C-glycosyl- and glycosylamino-heterocycles
Forrás