A szerencséről alkotott vélekedések az optimizmus-pesszimizmus, valamint a depresszió relációiban

dc.contributor.advisorBugán, Antal
dc.contributor.advisordeptMagatartástudományi Intézethu_HU
dc.contributor.authorKaszás, Adrienn
dc.contributor.departmentDE--Népegészségügyi Karhu_HU
dc.date.accessioned2015-06-09T11:08:51Z
dc.date.available2015-06-09T11:08:51Z
dc.date.created2015
dc.description.abstractA szakdolgozat a szerencse lélektani kategóriáját vizsgálja az optimizmussal és a pesszimizmussal összefüggésben. A szerencse vizsgálatához egy kérdőívet adaptáltunk Dr. David Luke angol szerzővel való kollaborációban. A kérdőívek reliabilitás-vizsgálatát elvégeztük, amely nagyon jó eredményeket hozott, a bevezetett kérdőív megbízhatóságát illetően is. A pesszimizmus és a depresszió közötti összefüggés kapcsán már-már evidenciaélményünk lehet, viszont mégis figyelemreméltó a különbség, hogy a mintánkban csakis a pesszimista személyeknél mutatható ki szignifikáns negatív összefüggés a kontrollálható szerencsében való hittel kapcsolatban – míg a depresszióra hajlamosabb vizsgálati személyek körében hiába is keressük ezt a fajta dinamikát. Következésképp a depresszió és a pesszimizmus alatt értendő jelenségek köre valamilyen módon mégis jól differenciálható. Ennek a különbségnek a mibenlétét a későbbiekben további vizsgálatokkal érdemes lehet finomítani. Saját eredményeink arra engednek következtetni, hogy az emberek általában kétféle módon értelmezhetik a szerencsét: vagy kontrollálhatónak tartják, vagy misztifikálják. Viszont akár depresszióra hajlamosabb valaki, akár pesszimizmusra, egyvalamiben megegyeznek: a szerencsébe vetett hitük egyaránt alacsony. Következésképp a szerencsében való hit növelheti a személy ellenállását a pszichiátriai megbetegedésekkel szemben. Az eredményeink meggyőztek bennünket arról, hogy a szerencse jelenségét, annak lélektani hátterét hasznos vizsgálni, további kutatásokat tervezni.hu_HU
dc.description.correctorgj
dc.description.courseegészségpszichológiahu_HU
dc.description.courseactnappalihu_HU
dc.description.courselangmagyarhu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent59hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/214113
dc.language.isohuhu_HU
dc.rightsNevezd meg! 2.5 Magyarország*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/hu/*
dc.subjectszerencsehu_HU
dc.subjectoptimizmushu_HU
dc.subjectpesszimizmushu_HU
dc.subjectdepresszióhu_HU
dc.subjectattribúcióhu_HU
dc.subjectpszichológiahu_HU
dc.subjectlélektanhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Pszichológiahu_HU
dc.titleA szerencséről alkotott vélekedések az optimizmus-pesszimizmus, valamint a depresszió relációibanhu_HU
dc.title.translatedBeliefs about luck in relation to optimism-pessimism and depressionhu_HU
Fájlok