Reália típusú étel- és italnevek szótári ekvivalenseinek vizsgálata magyar‒finn és finn‒magyar szótárakban

Dátum
Szerzők
Takács, Boróka Lilla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban magyar‒finn és finn‒magyar szótárakban szereplő reália típusú étel- és italnevek (pl.: máglyarakás, bejgli, sima, mämmi stb.) szótári ekvivalenseit elemzem az alkalmazott átváltási műveletek (expilitáció, tükörfordítás, transzliteráció, stb.) vizsgálatán keresztül. Két kérdésre kerestem a választ: mely műveleteket használják leginkább a különböző szerzők, és hogy a szótári ekvivalensek mennyire helytállóak, azaz elegendő információt tartalmaznak-e a szótárhasználó számára. Vizsgálatom során úgy találtam, hogy számos hibás vagy pontatlan fordítás szerepel a szótárakban, így dolgozatomban az elméleti keretek bemutatása után javaslatokat teszek ezen fordítások korrekciójára.
Leírás
Kulcsszavak
reália, szótár, ekvivalens, étel, ital, finn, magyar
Forrás